Epos vzw

Nascholing voor het personeel in het schoolonderwijs en de lerarenopleiding

Wie een financieringsmogelijkheid zoekt om een nascholing te volgen in het buitenland, is wellicht geïnteresseerd in deze Comenius-actie. U kan een cursus kiezen uit de catalogus op Internet (bereikbaar via http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/) maar als u elders een interessante cursus vindt, is die ook mogelijk (mits die 1- 6 weken duurt en de deelnemersgroep internationaal samengesteld is).

Naast formele “cursussen” biedt deze Comenius actie ook mogelijkheden voor minder formele vormen van nascholing. Wilt u bvb. een korte stage meemaken in een buitenlandse firma of organisatie, of een paar weken meedraaien in een buitenlandse school, dan kan dat eveneens. Het is zelfs mogelijk om dat te doen in het kader van het lopende Comeniusproject van uw school, om zo het projectbudget wat te ontlasten.

Bij de selectie van aanvragen wordt vooral nagegaan of de gekozen nascholingsactiviteit relevant en verrijkend is voor de aanvrager in kwestie en diens expertise op vakdidactisch of inhoudelijk vlak bevordert; of de aanvrager voldoende aandacht schenkt aan en garanties biedt voor de disseminatie (binnen en buiten de eigen school) van de verworven kennis en vaardigheden; en of de aanvrager voldoende aandacht heeft voor de mogelijkheden tot internationale samenwerking die de nascholingsactiviteit biedt. Daarnaast zijn ook enkele inhoudelijke en doelgroepgebonden prioriteiten van toepassing.

De deadlines voor aanvragen vindt u hier.  

Downloads

Externe links:

PrintVertel een vriend
Daronet Europe Website CMS