Mobiliteit Erasmus+(KA1)

Individuele leermobiliteit binnen en buiten Europa

Kern Actie 1 (KA1) van het Erasmus+ programma ondersteunt mobiliteit in onderwijs, opleiding en de jeugdsector. Door individuele leermobiliteit mogelijk te maken wordt een duurzaam effect beoogt op de deelnemers en de betrokken organisaties.

Binnen onderwijs en opleiding is mobiliteit van personeel, studenten hoger onderwijs en leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs mogelijk.

  • KA1 in Schoolonderwijs

  • KA1 in Beroepsonderwijs en –opleiding

  • KA1 in Hoger Onderwijs

  • KA1 in de Volwasseneneducatie