1.1. Scholing in verband met taalinitiatie – het vroeg leren van talen - Liesbeth Martens

Europese Dag van de Talen '17

Vreemdetaalonderwijs in het Vlaamse basisonderwijs beperkt zich niet tot de verplichte lessen Frans in het vijfde en zesde leerjaar. Sinds 2004 kan vreemdetaalonderwijs starten in de kleuterklas, onder de vorm van taalinitiatie. Ook talensensibilisering is mogelijk. Wat is het verschil tussen deze onderwijsvormen, hoe worden toekomstige leraren ertoe opgeleid en wat zijn opportuniteiten en knelpunten die wij ervaren?

Werkvorm: uiteenzetting, (video)demonstratie

Liesbeth Martens

Liesbeth Martens is lerarenopleider in de hogeschool UC Leuven-Limburg, waar zij Frans, vreemdetaaldidactiek en CLIL doceert aan de bacheloropleidingen lager en secundair onderwijs. Zij is ook auteur van handboeken taalinitiatie en formeel Frans voor de basisschool.