1.3 Versterking van de lerarenopleiding: kansen voor de lerarenopleidingen in de talen – Liesbeth Hens (Departement onderwijs en vorming)

Europese Dag van de Talen '17

In deze bijdrage ligt de focus op de op til zijnde hervormingen binnen de lerarenopleidingen. Waarover gaat het juist? Waar liggen de kansen en de uitdagingen voor het talenonderwijs?
Werkvorm: presentatie en informatie-overdracht, met enkele interactieve vragen.

Liesbeth Hens

Liesbeth Hens is adviseur lerarenopleidingen bij het departement Onderwijs en Vorming, afdeling beleid onderwijspersoneel.