1.4 Differentiëren in de lerarenopleiding via een taal-didactisch portfolio - Annemie Demol (Hogeschool Gent & UGent)

Europese Dag van de Talen

De laatste jaren vloeide er al heel wat inkt over de gebrekkige kennis van het Frans en het (instroom)niveau in de lerarenopleiding. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen en op de groeiende diversiteit, koos ik resoluut voor een andere didactische aanpak onder het motto “teach as you preach”: een taal-didactisch portfolio. In mijn bijdrage licht ik het portfolio, de begeleiding en evaluatie toe en bespreek ik hoe de aanpak tegemoet komt aan de nood om te differentiëren, competentiegericht te werken en zelfregulatie te stimuleren. Een aantal troeven en valkuilen komen zo ook aan bod.

Werkvorm: Uiteenzetting ondersteund door PowerPoint en voorbeeldmateriaal. Mevr Demol beantwoordt met plezier - en voor zover mogelijk - de vragen van de deelnemers.

Deze werkvorm laat toe om een coherent verhaal te brengen waardoor de deelnemers een concreter beeld krijgen van een mogelijke alternatieve werkvorm in de lerarenopleiding: de concrete aanpak, de theoretische onderbouwing, sterke punten en valkuilen van het werken met een taal-didactisch portfolio worden achtereenvolgens belicht.

Annemie Demol

Annemie Demol is lerarenopleider aan de Hogeschool Gent. Ze is docent Frans in de opleiding tot professionele bachelor in het secundair onderwijs. Zij doceert er ook het vak CLIL, introduceert de studenten moderne vreemde talen in het voeren van onderzoek naar de eigen lespraktijk en houdt zich binnen de diversiteitsstages bezig met het thema meertaligheid. Daarnaast is ze ook onderwijsbeleider voor Franse taalvaardigheid aan de Universiteit Gent.