1.5 De lerarenopleiding vandaag: een panelgesprek met Julie Lippens (HOWEST), Joke Verbeek (KU Leuven), Hilde van Looveren (KU Leuven) en Tom Zwaenepoel (UGent) – Moderator: Valeria Catalano

Europese Dag van de Talen '17

Joke Verbeek

Joke Verbeek is sinds 1997 voltijds leraar Engels-Nederlands tso, sinds 2008 is ze eveneens praktijklector Engels SLO KU Leuven. Ze is ook mede-auteur van de handboekenreeks ‘Strike’, uitgeverij Pelckmans.

Hilde Van Looveren

Hilde van Looveren werkt sinds 1989 in het secundair onderwijs waar ze lesgeeft in Nederlands en Engels. Van 2003 t.e.m. 2006 gaf ze voltijds les aan de lerarenopleiding van KHKempen (nu Thomas More Campus Vorselaar): zowel BaLO als BaSO Nederlands. Vanaf 2006 tot op vandaag geeft ze halftijds Nederlands aan het Sint-Pietersinstituut Turnhout waar ze ook mentor voor nieuwe leerkrachten is. Daarnaast werkt ze, sinds 2010, deeltijds aan de SLO Nederlands van KU Leuven.

Tom Zwaenepoel

Dr. Tom Zwaenepoel studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent en Bayreuth. Hij promoveerde op een proefschrift over het krimigenre in de literatuur en op tv. Hij is als vakdidacticus Duits verbonden aan de Universiteit Gent. Hij doceert ook Nederlands aan de universiteit van Bayreuth en onderwijst Nederlands en Duits aan de abdijschool van Zevenkerken.

Valeria Catalano

Valeria Catalono: geboren en getogen in Genk (1963) als eerste generatie jongere met migratieachtergrond. Studeerde Romaanse Filologie. Leerkracht Frans en Italiaans sinds 1985 en lerarenopleider Frans voor het secundair onderwijs sinds 1997 (PHL-PXL Hasselt). Sinds 2009 tevens verbonden aan het onderzoekscentrum van de PXL en bezig met onderwijsinnovatie.

Julie Lippens

Jullie Lippens, lector Frans, geeft sinds 2015 les in de lerarenopleiding lager en secundair onderwijs in Howest Brugge en is een van de initiatiefneemsters van het uitwisselingsproject voor leerkrachten Frans Creacours. Zij behaalde in 2013 een Master in de Taal-en letterkunde Frans-Engels en verwierf twee jaar later het diploma van leraar. Vooraleer ze van start ging in de lerarenopleiding, gaf zij al twee jaar les in het secundair onderwijs als leerkracht Frans en Engels.