1.6 Gedifferentieerde lesopbouw – Diversiteit als uitgangspunt bij het ontwikkelen van een lessenreeks – Gino Bombeke (KU Leuven en Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Peter Van Damme

Europese Dag van de Talen '17

In deze sessie willen we pleiten voor diversiteit als uitgangspunt. Eerder dan het nemen van ad hoc aanpassingen op basis van leerlingen in een bepaalde klas, pleiten we voor een lesopbouw die rekening houdt met de mogelijkheid aan differentiatie. Vertrekkend van een doelgerichte aanpak, reiken we een eenvoudig model aan om bij het vormgeven van lessen ondersteuning en uitbreiding in te bouwen.

Gino Bombeke

Gino Bombeke gaf 14 jaar Nederlands en Engels in het Paridaensinstituut (Leuven). Momenteel is hij vakbegeleider Nederlands voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de regio Mechelen-Brussel en lector aan de SLO Talen van de KU Leuven. Hij geeft de vakken Vakdidactisch Seminarie Nederlands en ICT en Taalonderwijs, begeleidt studenten bij hun stage en geeft vorm aan het OPO Omgaan met diversiteit.

Peter Van Damme

Leerkracht Nederlands-Engels VTI Lokeren (1990-2016)

Vakbegeleider Nederlands, regio Oost-Vlaanderen (2006- heden)

Praktijklector Nederlands, KULeuven (2009-heden)