2.1 Meertaligheid op de werkvloer: language management of people management ? – Lieve Vangehuchten en Dieter Vermandere (UAntwerpen)

Europese Dag van de Talen '17

Lieve Vangehuchten

Lieve Vangehuchten begeleidt samen met Dieter Vermandere het onderzoeksproject “Taalmanagement: naar een dynamisch model van taalcompetenties voor internationale bedrijven in Vlaanderen (1/7/2017-31/12/2017)”.

Dieter Vermandere

Dieter Vermandere doceert Sociolinguïstiek aan de Universiteit Antwerpen, en publiceerde recent samen met Rebecca Van Herck “When the language bonus becomes an onus: a Belgian case study” (2016 – European Journal of Language Policy 8.2.