2.2 Ze durven de taal die ik geef niet meer te gebruiken en hebben ze die eigenlijk wel nodig? – Mathea Simons (UAntwerpen)

Europese Dag van de Talen '17

In deze sessie, waarin we onderzoeksresultaten combineren met interactieve werkvormen, gaan we in op twee bezorgdheden van taalleraren: het nut van de (vreemde) taal die ze onderwijzen en de uitdaging om bij leerlingen de nodige durf te ontwikkelen de taal te gebruiken. Voor het eerste luik gaan we in op de resultaten van een recente studie naar de positie en het belang van verscheidene vreemde talen in Vlaanderen. Voor het tweede luik, dat er logisch op volgt, bekijken we wat we kunnen doen om communicatiedurf in ons taalonderwijs aan te moedigen.

Werkvorm: Combinatie uiteenzetting en interactieve werkvormen

Mathea Simons

Prof. dr. Mathea Simons is verantwoordelijke voor de vakdidactiek Frans (FLE) en Spaans (ELE) aan de lerarenopleiding van de Antwerp School for Education (Universiteit Antwerpen). Haar persoonlijke website geeft meer info over haar onderwijsopdracht, onderzoeksprojecten en publicaties (http://www.uantwerpen.be/mathea-simons).