2.4 Domein Taal en Cultuur binnen de modernisering van het secundair onderwijs – gesprek met Cindy Lammens (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Luc Vernaillen (GO!) Moderator: Leen Pil (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Europese Dag van de Talen '17

In het panelgesprek lichten twee onderwijsexperten toe waarom ze pleitbezorger zijn van het domein Taal en cultuur bij de modernisering van het secundair onderwijs. Samen met Cindy Lammens (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Luc Vernaillen (GO! onderwijs) zullen we nagaan wat de meerwaarde van het domein Taal en cultuur is en wat dat domein voor het talenonderwijs inhoudt. Welke focussen zullen gelegd worden, welke leerinhouden zullen aangeboden worden?

Werkvorm: panelgesprek met 2 pannelleden; er is interactie met het publiek voorzien.

Cindy Lammens

Cindy Lammens is doctor in de klassieke talen. Achtereenvolgens leerkracht klassieke talen en directeur van een secundaire school. In het toenmalige VVKSO verantwoordelijk voor de coördinatie van talen, aso, CLIL en de overgang van secundair naar hoger onderwijs. Op dit moment teamverantwoordelijke voor secundair onderwijs binnen de dienst Curriculum en vorming, Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Luc Vernaillen

Luc Vernaillen is leraar, hoofd van de educatieve dienst van de Munt, vorser aan de VUB, pedagogisch adviseur en sinds 2 jaar hoofdadviseur SO en VO bij de PBD van het GO!

Onderhandelaar namens het GO! over het voorstel van matrix voor de modernisering SO zoals ingediend door de koepels en het GO!

Leen Pil

Leen Pil is master in de taal en letteren. Achtereenvolgens leerkracht Duits in het secundair onderwijs en lector in de Specifieke Lerarenopleiding van de KU Leuven, navormer bij CEGO, school- en vakbegeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Mechelen-Brussel. Op dit ogenblik pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum en vorming, verantwoordelijk voor de coördinatie van talen, aso, CLIL en de overgang van secundair naar hoger onderwijs.