2.5 Vertaalde verbeelding: muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas – Karen Reekmans (PXL)

Europse Dag van de Talen

Voor het praktijkgericht onderzoeksproject ‘taalCULTuur’ ontwierpen we een kader waarbij de raakvlakken tussen taal, beeld, drama, muziek en actief leren in kaart worden gebracht. We starten deze sessie met een muzische workshop ontwikkeld door de studenten Education, MAD en Music en bespreken graag samen met u de strategieën voor taalstimulering die aan bod kwamen. Zo willen we ook u inspireren om een taal aan te leren met muzische werkvormen.

Werkvorm: Interactieve workshop

We starten deze sessie met een muzische workshop en bespreken vervolgens de strategieën voor taalstimulering die aan bod kwamen. We gaan met de deelnemers in gesprek over de succesfactoren van strategieën voor taalstimulering in een muzische workhop.

Karen Reekmans en Kris Nauwelaerts

Karen Reekmans, Catherine Roden en Kris Nauwelaerts zijn lector-onderzoeker aan de Hogeschool PXL in Hasselt, respectievelijk voor meertaligheid, wetenschap & techniek en illustratieve vormgeving. Verder zijn zij verbonden aan PXL-Research voor praktijkgericht onderzoek over ‘taalCULTuur’, schooltaal Nederlands als tweede taal (NT2) in meertalige klassen.

Karen Reekmans

Karen Reekmans geeft vakdidactiek vroeg vreemdetalenonderwijs Frans en meertaligheid aan de studenten van de lerarenopleiding PXL-Education lager en kleuteronderwijs. Verder begeleidt ze studenten die stage lopen in het immersieonderwijs Nederlands in Luik

dr. Kris Nauwelaerts

dr. Kris Nauwelaerts geeft les aan de studenten illustratieve vormgeving van PXL-MAD School of Arts. Hij behaalde in 2015 een doctoraat in de beeldende kunsten ˜Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Onderzoek naar de relatie tussen prentenboeken en de ontwikkeling van beeldende geletterdheid bij kinderen™ en is illustrator van kinderboeken.