2.6 Opvattingen van leraren Frans over leren en instructie, hun vak en inclusief onderwijs – Jasja Valckx (UGent)

Europese Dag van de Talen

In deze sessie bespreekt Jasja Valckx de opvattingen van leraren Frans t.a.v. leren en instructie, hun vak en inclusief onderwijs is het secundair onderwijs. Om de opvattingen over het vak Frans in kaart brengen, werden er focusgesprekken georganiseerd met pedagogische begeleiders/adviseurs, leraren en lerarenopleiders. Op basis van deze focusgesprekken werden er stellingen geformuleerd en deze stellingen konden leraren Frans beantwoorden via een vragenlijst.

Jasja Valckx

Jasja Valckx is doctoraatsstudente in de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. In haar doctoraatsonderzoek werkt ze rond de professionele ontwikkeling van leraren. Meer specifiek ligt de focus op dit moment op de opvattingen van leraren over leren en instructie, hun vak en inclusief onderwijs.