Brexit update

update 12 januari 2021

De uitstap van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie is sinds 1 januari 2021 compleet. Aangezien verplaatsingen naar het VK momenteel ten zeerste afgeraden worden (zie reisadvies BuZa), is het nog niet voor meteen maar toch:

hoe zit het met hun deelname aan Erasmus+? En met vereisten qua reisdocumenten en verblijfsrecht?

Voor het nieuwe Erasmus+ programma (2021-2027) zal de Brexit grote gevolgen hebben. Het VK zal namelijk geen programmaland meer vormen voor projecten en contracten die afgesloten worden vanaf de Oproep 2021.

Voor het lopende Erasmus+-programma (2014-2020) blijft de informatie vanuit de Europese Commissie ongewijzigd: het VK blijft als programmaland deelnemen. Zoals we eerder communiceerden, kunnen projecten en contracten die afgesloten zijn onder Oproep 2020 of eerder wel nog steeds mobiliteiten plannen naar het VK.

Bij het plannen van een mobiliteit naar het VK moet sinds 1 januari 2021 echter rekening gehouden worden met de nieuwe Britse vereisten qua reisdocumenten en verblijfsrecht. Dus ook bij reeds goedgekeurde en lopende projecten.

De meest voorkomende gevallen :

  • bij een verblijf van maximum 6 maand volstaat tot en met 30/9/2021 een geldige Belgische identiteitskaart
  • bij een langer verblijf en bij elk verblijf vanaf 1/10/2021, is een geldig Belgisch paspoort vereist
  • De Europese ziekteverzekeringskaart is niet meer geldig in het VK dus een privé ziekteverzekering is aangeraden. Meer info lees je hier.
  • De meeste Erasmus-activiteiten (als student gaan studeren in het UK, als docent/leerkracht/trainer… gaan les volgen/geven of een cursus volgen in het UK, als leerling naar een school gaan in het UK) van maximum 6 maand volgen de Standard visitor route en zijn visum-vrij. Elke deelnemer moet wel een bewijs kunnen voorleggen dat hij/zij student, docent,… is aan de zendende organisatie en uitgenodigd werd door de ontvangende organisatie voor de activiteit in kwestie. Meer informatie over de Standard visitor route vind je hier.
  • Wie als student langer dan 6 maanden in het VK zal studeren, heeft een studentenvisum nodig. Dit kan enkel aangevraagd worden wanneer je zal studeren aan een instelling gekend als licensed sponsor. Het overzicht kan je hier terugvinden.
  • Stages van eender welke duur, vereisen een (betalend!) visum (een Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa, “T5”). Je lees er hier alles over. Het Nationaal Agentschap van het VK voorziet een informatiepagina rond het verkrijgen van het noodzakelijke “certificate of sponsorship”:

Nog een ander geval (bv. personeelsmobiliteit van langer dan 6 maand; een niet-EU-leerling die je bij een klasuitwisseling meeneemt;…) en/of je wil meer informatie?

Nog een laatste tip:

neem genoeg op voorhand contact op met je partnerorganisatie in het VK. Instellingen voor hoger onderwijs en de zogenaamde “intermediairy organisations” voor het organiseren van stages, kunnen je meestal helpen.

Deze informatie is gebaseerd op de huidige communicatie op de website van de Britse overheid. In geval van inconsistenties, volg altijd de richtlijnen zoals deze op de website van de Britse overheid worden gecommuniceerd.