22
okt
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families’

Oval 1Created with Sketch.Luik (BE)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 22 oktober 2018 van 12h00 tot woensdag 24 oktober 2018 14h00

Dit contactseminarie is geannuleerd

Het Nationaal Agentschap voor de Franstalige Gemeenschap, AEF, organiseert een contactseminarie rond het bevorderen van geletterdheid bij jonge migranten en hun families. Dit contactseminarie vindt plaats in Luik van maandagmiddag 22 tot woensdagmiddag 24 oktober.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie).

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners.

Dit contactseminarie wil netwerking en samenwerking bevorderen rond de thematiek van het versterken van geletterdheid bij jonge migranten en hun families. Daarbij gaat de aandacht vooral naar methoden en middelen die in de (non) formele volwasseneneducatie en het hoger onderwijs werden ontwikkeld. Het seminarie wil hieromtrent nieuwe projecten stimuleren via het Erasmus+ programma.

Via de Erasmus+ leermobiliteit (= kernactie 1) kunnen organisaties leren van de gastorganisatie uit het buitenland die hen verwelkomt. De aard van de activiteiten die in de leermobiliteit kunnen georganiseerd worden, hangt af van het ‘domein’ (cfr infra) waartoe de zendende organisatie behoort. Tot de waaier van mogelijkheden behoren: jobshadowing, het volgen van een specifiek seminarie/cursusaanbod, het actief geven van lessen enz. De Erasmus+ strategische partnerschappen (= kernactie 2) bieden de mogelijkheid om rond het thema van dit contactseminarie problemen te delen, ze aan te pakken en/of vernieuwende praktijken te ontwikkelen.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties uit de (non) formele volwasseneneducatie, het hoger onderwijs en/of het schoolonderwijs. Het Erasmus+ programma noemt dit ‘domeinen’ . De afgevaardigden zijn personeels- en/of directieleden uit organisaties die werken rond geletterdheid; hun organisatie is bereid om een aanvraag in te dienen voor kernactie 1 en/of 2 in het Erasmus+ programma en dit in verband met de thematiek van het contactseminarie. Meer informatie over dit projecttype vind je in de programmagids Erasmus+ of bij Epos.

Vanuit Vlaanderen kunnen enkel diegenen deelnemen die hiervoor goedkeuring kregen van Epos.

OPM: Met volwasseneneducatie bedoelen we: niet-beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Verwachte resultaten

Deelnemers vinden gemotiveerde partners met gelijkaardige projectideeën en zullen er gezamenlijk kwaliteitsvolle Erasmus+/leermobiliteitsprojecten (= Kernactie 1) en/of strategische partnerschappen (= Kernactie 2) ontwikkelen voor de volgende Erasmus+ selectieronde in 2019 rond de thematiek van dit contactseminarie.

Het programma en praktische informatie

Meer info zal later beschikbaar zijn.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 6 september 2018. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt. Bovendien moet de deelnemer bereid zijn om een profielfiche op te stellen (met een korte beschrijving van mogelijke projectideeën in het Engels).

Selectiecriteria:

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren.
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van de conferentie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ projecten gelieve dit te specifiëren aub
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen.

Epos geeft prioriteit aan:

  • organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden en/of deelnamen aan een Erasmus+ contactseminarie
  • organisaties die een inbreng hebben op het vlak van methoden en middelen die in de (non) formele volwasseneneducatie en/of het hoger onderwijs ontwikkeld werden

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos voor je reiskosten een forfaitair bedrag op basis van het aantal km vanuit het adres van je organisatie tot Luik, nl €20 voor een afstand van 10 – 99 km; voor een afstand van meer dan 99 km is dit €180.

AEF, het organiserend nationaal agentschap betaalt de kosten voor de 2 overnachtingen, de maaltijden en het volledige programma. Het gaat om een residentieel contactseminarie; je zoekt dus zelf geen hotel.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Renilde Reynders.

Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be