22
nov
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Digital, Inclusive and Green Innovation’

Oval 1Created with Sketch.Ijsland
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 22 november 2021 van 18h00 tot woensdag 24 november 2021 14h00

Stel je kandidaat tot 22 oktober 2021

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van IJsland organiseert van 22 tot en met 24 november 2021 het contactseminarie ‘Digital, Inclusive and Green Innovation’.

Verwachte resultaten

  • leren over de rol van beroepsopleidingen en volwasseneneducatie bij het vergroten van het bewustzijn over klimaatverantwoordelijkheid, inclusie en digitalisering.
  • verschillende benaderingen leren om duurzame ontwikkeling, digitalisering en inclusie te integreren in de dagelijkse werking
  • organisaties plannen een KA2-aanvraag voor het jaar 2022
  • samen met Europese collega's netwerken opbouwen

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten en directieleden secundaire scholen en volwassenenonderwijs (beroepsopleidingen), vertegenwoordigers uit de volwasseneneducatie en/of beroepsopleidingen van koepelorganisaties, adviesorganen, beleidsmakers, trainers, vertegenwoordigers uit het werkveld.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een contactseminarie is.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vindt u het programma.

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Het IJslandse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken. Voor het transport geeft Epos een forfaitaire tegemoetkoming van €360.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier . Stuur je formulier uiterlijk op 22 oktober 2021 in. Ten laatste op 25 oktober wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een thematisch seminarie is.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Marc De Vlieger en Ben De Maeijer.

Naar het online formulier

Klik hier

Bijlagen