10
dec
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Fostering critical thinking and media literacy – Strengthening European democracy through adult education’

Oval 1Created with Sketch.Berlijn, Duitsland
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 10 december 2018 van 12h30 tot woensdag 12 december 2018 13h30

Stel je kandidaat uiterlijk op 14 september 2018!

Het Duits Nationaal Agentschap, BIBB, organiseert een contactseminarie rond de manieren waarop de volwasseneneducatie via het bevorderen van kritisch denken en media geletterdheid de democratie in Europa kan versterken. Dit contactseminarie vindt plaats in Berlijn van maandagmiddag 10 tot woensdagmiddag 12 december.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie).

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners.

Overal in Europa zien we een toename van succesvolle radicale en populistische bewegingen; vaak worden ze aangewakkerd door onbetrouwbare nieuwsbronnen via het internet. Deze evolutie vergt nieuwe pedagogische concepten en benaderingen die het kritisch denken van volwassenen bevorderen zodat zij de informatie aankunnen die media, politici en andere opiniemakers verspreiden. Hierbij is het een bijzondere uitdaging om net die groepen volwassenen te bereiken die kwetsbaar zijn voor valse informatie of fake news.

De Erasmus+ strategische partnerschappen (= kernactie 2) bieden de mogelijkheid om deze problemen te delen, aan te pakken en vernieuwende praktijken te ontwikkelen zodat de democratie versterkt wordt. Het contactseminarie wil deelnemers die geïnteresseerd zijn in dit thema samenbrengen zodat ze zo’n projecten kunnen ontwikkelen. Voor de start van het contactseminarie zal het Duits NA voor de deelnemers een virtueel forum (via EPALE) opzetten zodat de uitwisseling van ideeën al vroeg kan starten.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties uit de (non) formele volwasseneneducatie. Zij willen deelnemen aan een Erasmus+ project in een samenwerkingsverband in een STRATEGISCH PARTNERSCHAP (= kernactie 2) rond het thema van het contactseminarie; de projectontwerpen zullen zich richten op het bevorderen van de kritische mediageletterdheid bij volwassenen. Meer informatie over dit projecttype vind je in de Erasmus+ programmagids of bij Epos.

Vanuit Vlaanderen kunnen enkel diegenen deelnemen die hiervoor goedkeuring kregen van Epos.

OPM: Met volwasseneneducatie bedoelen we: niet-beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Verwachte resultaten

  • Deelnemers vinden gemotiveerde partners met gelijkaardige projectideeën en zullen er gezamenlijk kwaliteitsvolle Erasmus+/strategische partnerschappen (= Kernactie 2) ontwikkelen voor de volgende Erasmus+ selectieronde in 2019.

Het programma en praktische informatie

Het ontwerpprogramma vind je hieronder als bijlage. Meer informatie over het seminarie vind je in de nabije toekomst op de website van BIBB en EPALE, het elektronisch platform voor de volwasseneneducatie in Europa.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier.

Je verstuurt het ons uiterlijk op 14 september 2018.

Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt. Bovendien moet de deelnemer bereid zijn om een profielfiche op te stellen (met een korte beschrijving van mogelijke projectideeën in het Engels).

**Selectiecriteria: **

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren.
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van de conferentie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ projecten gelieve dit te specifiëren aub.
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen.

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden en/of deelnamen aan een Erasmus+ contactseminarie met het thema ‘cultureel erfgoed’.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. BIBB, het nationaal agentschap uit Duitsland betaalt de kosten voor de 2 overnachtingen, de maaltijden en het programma. Het gaat om een residentieel contactseminarie; je zoekt dus zelf geen hotel.

Reisinfo

Het contactseminarie verloopt in het centrum van Berlijn en is makkelijk te bereiken zowel vanuit de luchthavens TXL en SXF als vanuit het centraal station.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!

Renilde Reynders Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Bijlagen

Naar het online formulier

Klik hier