6
okt
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Guidance to the labour market’

Oval 1Created with Sketch.’s Hertogenbosch, Nederland
Rectangle 505Created with Sketch. Zondag 6 oktober 2019 van 18h15 tot dinsdag 8 oktober 2019 15h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 18 juni 2019!

Het Nederlands nationaal agentschap, Erasmusplus.nl, organiseert van zondagavond 6 tot dinsdagnamiddag 8 oktober 2019 een contactseminarie rond de toeleiding van kwetsbare volwassenen naar de arbeidsmarkt.

Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max. 1 persoon per organisatie).

De doelstellingen van het contactseminarie:

 • Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners.

 • Het kan gaan om een ‘strategisch partnerschap’ (een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = Eramus+ kernactie 2), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen of op het ontwikkelen van innovatie.

 • De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / het geven van vorming (teaching assignments) / het volgen van nascholing. Dit is de individuele leermobiliteit (professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = Erasmus+ kernactie 1).

 • Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers of bij Epos.

 • Het gaat hier om projecten die gefinancierd kunnen worden in het domein volwasseneneducatie (*).

  (*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Het thema van het contactseminarie:

Het thema van dit seminar is de toeleiding van kwetsbare volwassenen naar de arbeidsmarkt. De focus zal binnen dit thema liggen op de volgende specifieke doelgroepen:

 • jongvolwassenen die buiten het reguliere onderwijs vallen en geen werk hebben;
 • volwassenen met een licht verstandelijke beperking;
 • volwassenen met beperkte basisvaardigheden (basisvaardigheden = geletterdheid, rekenvaardigheid en het bezitten van digitale competenties).

In dit seminar staat centraal hoe deze groep goed kan worden bereikt, op zo’n manier dat zij beter kunnen en willen meedoen op de arbeidsmarkt.

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers vanuit gemeenten, re-integratie instellingen, lokale en regionale dienstverleners en bedrijven die werken met kwetsbare volwassenen met de bedoeling om hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

Het programma

Het programma bestaat uit het elkaar leren kennen, het opdoen van inspiratie en het opstarten van een mogelijk gezamenlijk project in Erasmus+/Kernactie 1 en/of 2. Tijdens het seminarie is er ook een cultureel bezoek aan ’s Hertogenbosch.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het online formulier. 

Je verstuurt het ons uiterlijk op 18 juni 2019. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

 • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen (de werktaal tijdens het contactseminarie is Engels!)

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl. €180. De kosten voor het programma, de 2 overnachtingen (in een single room) en de maaltijden (vanaf zondag 6 tot en met dinsdagnamiddag 8/10) betaalt het agentschap in Nederland met de ondersteuning van de Europese Commissie. Het hotel hoef je niet zelf te regelen: het gaat om een residentieel seminarie.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!

Renilde Reynders

renilde.reynders @epos-vlaanderen.be

naar het online formulier

klik hier