22
mei
Contactseminarie

Contactseminarie ‘How to plan an excellent project for special schools’

Oval 1Created with Sketch.Miedzesyn, Warsaw (PL)
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 22 mei 2019 van 12h45 tot zondag 26 mei 2019 12h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 8 april 2019 om 12u!

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Polen organiseert een internationaal contact seminarie voor scholen voor Buitengewoon Onderwijs. Het vindt plaats in Miedzeszyn, Warsaw (Polen) van woensdag namiddag 22 mei tot zondagochtend 26 mei. De voertaal is Engels.

Epos wil 1 Vlaamse organisatie afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie) vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn leerkrachten en/of medewerkers van scholen voor het buitengewoon onderwijs, die bij voorkeur werken met andersvalide studenten en interesse hebben in het thema 'inclusie'. De deelnemers zijn bij voorkeur nieuwkomers en willen Erasmus+ projecten opzetten met andere scholen (KA229).

Doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project met andere scholen en op zoek zijn naar geschikte partners die een inclusief karakter hebben. Het gaat hier om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ voor enkel scholen (dwz een samenwerkingsverband tussen min 2 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2, met name KA229 School Exchange Partnerships). De focus is scholen die werken met kansengroepen, of leerlingen met bijzondere behoeften.

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Programmagids Erasmus+ of bij Epos.

Het contactseminarie wil mogelijkheden scheppen om:

 • Kennis, goede praktijk en ervaringen uit te wisselen
 • Jouw projectopzet te versterken
 • Het specifieke programma ‘School Exchange Partnerships’, oftewel strategische partnerschappen voor enkel scholen, beter te begrijpen
 • Projectvoorstellen uit te werken
 • Een projectaanvraag te beginnen schrijven

De verwachte resultaten en activiteiten zijn:

 • Concrete informatie krijgen van mogelijkheden binnen KA229 en KA2 (Erasmus+)
 • Begrijpen wat een project een sterk project maakt
 • De mogelijkheid krijgen om nieuwe en potentiële projectpartners te ontmoeten
 • Leren welke stappen nodig zijn om een aanvraag te doen
 • Project management en project planning onder de knie krijgen

Het programma

Woensdag 22 mei: aankomst deelnemers + kennismaking

Donderdag 23 mei: uitwisseling verwachtingen en ervaringen + project opbouw

Vrijdag 24 mei: kwaliteit van een partnerschap + internationale project activiteiten

Zaterdag 25 mei: disseminatie en duurzaamheid van projectresultaten + evaluatie van de project activiteiten

Zondag 26 mei: vertrek van de deelnemers (na het ontbijt)

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 8 april 2019 - 12u 's middags.

Selectiecriteria

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Poolse NA (d.w.z.: accommodatie voor 4 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal).

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis (eline.paredis@epos-vlaanderen.be)

naar het online formulier

klik hier