7
nov
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Inclusion within KA2’

Oval 1Created with Sketch.Warsaw, Polen
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 7 november 2017 van 18h00 tot vrijdag 10 november 2017 8h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 24 augustus 2017 !

Het Nationaal Agentschap uit Polen organiseert een internationaal contactseminarie rond het thema inclusie. Het vindt plaats in Warsaw van dinsdag 7 (om 18u) tot vrijdagochend 10 november 2017.

Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie.

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties uit het schoolonderwijs, de beroepsopleiding, de (non) formele volwasseneneducatie en het hoger onderwijs die werken rond inclusie en hierover een strategisch partnerschap willen opzetten.

Thema en doelstellingen van het contactseminarie

Het doel van dit contactseminarie is om het contact te bevorderen tussen organisaties uit Europa die een voorstel voor een nieuw strategisch partnerschap (Erasmus+/KA2) willen ontwikkelen rond inclusie.

Inclusie is voor het Erasmus+ programma een belangrijk thema dat vrij breed geïnterpreteerd wordt; het kan gaan om de inclusie van mensen:

 • met functiebeperkingen of gezondheidsproblemen
 • met leermoeilijkheden (vervroegd schoolverlaters, laaggeschoolden, jongeren met leerproblemen…)
 • met economische problemen (langdurig werklozen, armen…), met culturele verschillen (immigranten, vluchtelingen of hun 2de generatie, etnische minderheden…), met problemen om zich qua taal en cultuur te integreren
 • met sociale moeilijkheden qua gender, leeftijd, etnische afkomst, religie, sexuele geaardheid…
 • met geografische hindernissen doordat ze wonen in probleemgebieden, zones waar er weinig ondersteuning is, afgelegen of landelijke gebieden…

Inclusie is een horizontale prioriteit in Erasmus+, dit betekent dat organisaties uit verschillende domeinen kunnen participeren in één projectvoorstel dat ingaat op een gezamenlijke uitdaging. Afhankelijk van de doelstellingen van een inclusie project kan het ook mensen van verscheidene achtergrond samenbrengen of een bijzondere doelgroep beogen. Vandaar dat dit contactseminarie een kans geeft aan cross-sectorale samenwerking.

Om haar doelstellingen te bereiken, organiseert het Pools NA plenaire sessies met bijdragen van experten en kleine werkgroepen waarin de deelnemers hun projectideeën kunnen uitwerken.

Hoe aanvragen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via het daartoe bestemde formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 24 augustus 2017 (poststempel geldt als bewijs). Kunnen deelnemen: enkel Vlamingen die door Epos NA’s geselecteerd worden.

Selectiecriteria:

 • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
 • de doelstelling/ het actieterrein van je organisatie sluit aan bij de doelstellingen van Erasmus+
 • je geeft aan hoe je een cross-sectorale samenwerking zou kunnen integreren
 • je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Europees Erasmus+ -project uit te voeren
 • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel.

Epos geeft prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betalen het organiserende NA (dwz: accommodatie voor 3 nachten, alle maaltijden, het culturele programma, materiaal). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet, Renilde Reynders. Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Formulier beschikbaar!

Naar het online formulier

klik hier