28
sep
EPOS-evenement - Contactseminarie

Contactseminarie ‘Language teaching and learning in Adult Education’ (geannuleerd)

Oval 1Created with Sketch.Leuven (BE)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 28 september 2020 van 9h00 tot donderdag 1 oktober 2020 13h30

Stel je kandidaat uiterlijk op 20 juli 2020

Epos organiseert in samenwerking met de Landcommanderij Alden Biesen van maandagavond 28 september tot donderdagmiddag 1 oktober 2020 een contactseminarie rond het (aan)leren van talen in de volwasseneneducatie.

Epos nodigt acht Vlaamse organisaties uit om aan dit seminarie deel te nemen (max 1 persoon per organisatie); de overige deelnemers komen uit andere landen. In het totaal zullen er ongeveer veertig mensen deelnemen.

Het thema van het contactseminarie

Talen zijn zeer belangrijk in het leven van mensen: ze zijn een onmisbare sleutel om te kunnen communiceren en participeren in de samenleving. Taalverwerving is nauw verbonden met andere competenties op het vlak van het interculturele, het kritisch denken, het burgerschap en de sociale vaardigheden. Talen zijn onmisbaar bij mobiliteit en samenwerking over de grenzen heen; zo dragen ze bij tot het bewustzijn en het begrip van de gemeenschappelijke Europese waarden.

Dit contactseminarie wil een bijdrage leveren aan de uitdaging die beleidsmakers overal in Europa willen realiseren: dat elke Europeaan vanaf jonge leeftijd minstens twee vreemde talen kan leren.

Hoe kunnen we volwassen lerenden ertoe aanzetten om hun geletterdheid en meertaligheid te versterken? Hoe kunnen we het aanleren van talen verbeteren – vooral in een meertalige klas/context? Hoe kunnen we een alomvattende benadering van taalverwerving en het aanleren van talen bereiken, zowel in formele als in non-formele context? In het vakjargon horen we termen als: CLIL, translanguaging, storytelling, gamification, escaperooms, online tools… Zijn het effectieve middelen voor het (aan)leren van talen? Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Welke innovatieve methoden wil jij delen met taalleraren uit het buitenland?

De doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Europees project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. Het gaat hier bij voorkeur om een ‘PARTNERSCHAP’ (dwz een samenwerkingsverband tussen min drie organisaties uit verschillende landen = in het huidige programma ‘kernactie 2’), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / studiebezoeken / het geven van vorming (teaching assignments). Dit is de LEERMOBILITEIT (dwz professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = in het huidige programma ‘kernactie 1’).

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers 2020 of bij Epos.

Het gaat hier om projecten die gefinancierd kunnen worden in het domein volwasseneneducatie (*).

(*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat (incl TKO, DKO, CBE en CVO), maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties die

  • bezig zijn met het bevorderen van de competenties van volwassen lerenden op het vlak van geletterdheid en/of het leren van vreemde talen in formele of in non formele context;
  • en zich willen engageren tot een projectaanvraag in het Erasmus+ programma (of zijn opvolger).

Het programma en de locatie

Het programma start op maandagavond 28 september om 19u en eindigt op donderdag 1 oktober om 13u30.

Het programma is erg gevarieerd: het bevat ijsbrekers, presentaties, workshops en andere interactieve sessies… Belangrijk zijn ook de informele momenten met optimale kansen om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Het gedetailleerd programma is later beschikbaar.

Dit contactseminarie vindt plaats in: Park Inn by Radisson in Leuven.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 20 juli 2020. Kandideren betekent dat je afgevaardigde zich engageert om het volledige seminarie te volgen.

Selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren;
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub;
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen.

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Epos de kosten voor het programma, de drie overnachtingen (in een single room) en de maaltijden (vanaf maandagavond 28 september tot en met donderdagmiddag 1 oktober). De reiskosten moet je zelf betalen.

Meer info: Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

naar het online formulier

klik hier