28
sep
EPOS-evenement - Contactseminarie

Contactseminarie ‘Language teaching and learning in Adult Education’ online

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 28 september 2020 van 9h00 tot donderdag 1 oktober 2020 13h30

Omwille van COVID-19 hebben we dit geplande contactseminarie jammer genoeg moeten annuleren. Gezien de belangstelling ervoor en de 4 oproepen die er aankomen, willen we enkele online activiteiten opzetten waardoor deelnemers toch de kansen krijgen om partners te vinden voor een mogelijk samenwerkingsverband!

Stel je kandidaat uiterlijk op 14 september 2020

Epos nodigt 10 Vlaamse organisaties uit om aan dit online seminarie deel te nemen (max 1 persoon per organisatie); de overige deelnemers komen uit andere landen. In het totaal zullen er ongeveer dertig mensen deelnemen.

Enkel kandidaten die inschreven en geselecteerd werden, kunnen hieraan deelnemen.

De online activiteiten starten op 28 september en eindigen op 2 oktober.

Het thema van het contactseminarie

Talen zijn zeer belangrijk in het leven van mensen: ze zijn een onmisbare sleutel om te kunnen communiceren en participeren in de samenleving. Taalverwerving is nauw verbonden met andere competenties op het vlak van het interculturele, het kritisch denken, het burgerschap en de sociale vaardigheden. Talen zijn onmisbaar bij mobiliteit en samenwerking over de grenzen heen; zo dragen ze bij tot het bewustzijn en het begrip van de gemeenschappelijke Europese waarden. Via talen kan je een mooie link leggen naar de kunstensector en zo focussen op het stimuleren van de interculturele dialoog en sociale inclusie.

Dit contactseminarie wil een bijdrage leveren aan de uitdaging die beleidsmakers overal in Europa willen realiseren: dat elke Europeaan vanaf jonge leeftijd minstens twee vreemde talen kan leren.

Hoe kunnen we volwassen lerenden ertoe aanzetten om hun geletterdheid en meertaligheid te versterken? Hoe kunnen we het aanleren van talen verbeteren – vooral in een meertalige klas/context? Hoe kunnen we een alomvattende benadering van taalverwerving en het aanleren van talen bereiken, zowel in formele als in non-formele context? In het vakjargon horen we termen als: CLIL, translanguaging, storytelling, gamification, escaperooms, online tools… Zijn het effectieve middelen voor het (aan)leren van talen? Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Welke innovatieve methoden wil jij delen met taalleraren uit het buitenland?

De doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Europees project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. Het gaat hier bij voorkeur om een ‘PARTNERSCHAP’ (dwz een samenwerkingsverband tussen min drie organisaties uit verschillende landen = in het huidige programma ‘kernactie 2’), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / studiebezoeken / het geven van vorming (teaching assignments). Dit is de LEERMOBILITEIT (dwz professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = in het huidige programma ‘kernactie 1’).

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers 2020 of bij Epos.

Het gaat hier om projecten die gefinancierd kunnen worden in het domein volwasseneneducatie (*).

(*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat (incl TKO, DKO, CBE en CVO), maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit online seminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties die

  • bezig zijn met het bevorderen van de competenties van volwassen lerenden op het vlak van geletterdheid en/of het leren van vreemde talen in formele of in non formele context;
  • en zich willen engageren tot een projectaanvraag in het Erasmus+ programma (of zijn opvolger).

Het programma

Het programma gebeurt volledig online en is modulair opgebouwd. Het voorlopig ontwerp ziet er als volgt uit:

  • Maandag 28/09

 19-20u30: Welkom, doel van het initiatief, eerste kennismaking

  • Dinsdag 29/09

 10-12u: Introductie over Erasmus+: KA1 / KA2 & de oproepen Creativity – KA1-accreditatie  15-16u: Voorbeeld(en) van goede praktijk (KA1 & KA2)

  • Woensdag 30/09 namiddag: Groepsgesprekken rond het talenonderwijs in de betrokken landen (didactiek – hoe motiveer je volwassenen om talen te leren – innovatie – interculturaliteit…) (preciese timing volgt)

  • Donderdag 1/10

 16-17u: Focus op enkele aspecten van Erasmus+: financiering – kwaliteit – het aanvraagformulier – het Europees Talenlabel…

  • Vrijdag 2/10

 10-12u: European policy on Language Learning (Mrs Kristina Cunningham - DG EAC)

Hoe kan EPALE je helpen met je projectaanvraag en -uitvoering?

Vragen en Antwoorden

 14-16u Ontwikkeling van projectaanvragen

Voorstelling van de projectaanvragen

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 14 september 2020. Kandideren betekent dat je afgevaardigde zich engageert om het volledige online seminarie te volgen.

Selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren;
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub;
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen.

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs

Deelname aan dit online contactseminarie is volledig gratis!

Meer info: Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

naar het online formulier

klik hier