7
nov
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Stepping into a new generation of Erasmus+ School Exchange and eTwinning Partnerships’

Oval 1Created with Sketch.Larnaca (CY)
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 7 november 2018 van 9h00 tot vrijdag 9 november 2018 17h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 25 oktober 2018 12u!

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Cyprus organiseert een internationaal contact seminarie rond het thema eTwinning Partnerships. Het vindt plaats in Larnaca, Cyprus van woensdag 7 november tot en met vrijdag 9 november. De voertaal is Engels.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie) vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs.

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn leerkrachten en/of medewerkers van middelbare scholen (inclusief buitengewoon onderwijs) die werken met leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud. De deelnemers willen Erasmus+ projecten opzetten met andere scholen (KA229) en hebben interesse in het nieuwe “eTwinning Partnerships” (de combinatie van digitale en fysieke mobiliteiten voor leerlingen).

Doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project met andere scholen en op zoek zijn naar geschikte partners. Het gaat hier om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ voor enkel scholen (dwz een samenwerkingsverband tussen min 2 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2, met name KA229 School Exchange Partnerships). De focus is scholen die aan uitwisseling met leerlingen willen doen, en interesse hebben in het nieuwe eTwinning Partnerships (de combinatie van digitale en fysieke mobiliteiten voor leerlingen). Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de programmagids Erasmus+of bij Epos. Het contactseminarie wil mogelijkheden scheppen om:

 • Kennis, goede praktijk en ervaringen uit te wisselen
 • De internationale dimensie van jouw projectopzet te versterken
 • Het specifieke programma ‘School Exchange Partnerships’, oftewel strategische partnerschappen voor enkel scholen, beter te begrijpen. Hier ligt de nadruk op het nieuwe “eTwinning Partnerships”
 • Projectvoorstellen uit te werken
 • Te netwerken en een projectaanvraag te beginnen schrijven

De verwachte resultaten en activiteiten zijn:

 • Concrete informatie te krijgen van mogelijkheden binnen KA229, eTwinning Partnerships en KA2 (Erasmus+)
 • Bijleren van voorbije projecten
 • Begrijpen wat een project een sterk project maakt
 • De mogelijkheid krijgen om nieuwe en potentiële projectpartners te ontmoeten
 • Leren welke stappen nodig zijn om een aanvraag te doen

Het programma

Het gedetailleerde programma wordt later meegedeeld.

Hoe aanvragen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 25 oktober 2018 - 12u 's middags.

Selectiecriteria:

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €360 alsook de prijs voor de overnachting (€132). De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het NA van Cyprus (dwz: maaltijden, het sociale programma, materiaal).

De accommodatie is gereserveerd, enkel dien je zelf de reservatie te bevestigen en voor te schieten. EPOS vzw betaalt de gemaakte koste (EUR 66 per nacht, totaal EUR 132 voor het contactseminarie) terug.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis.

eline.paredis@epos-vlaanderen.be