29
okt
Contactseminarie

Contactseminarie ‘Supporting Migrants through Education and Training’

Oval 1Created with Sketch.Malta
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 29 oktober 2018 van 9h15 tot vrijdag 2 november 2018 12h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 19 augustus 2018!

Het Maltees nationaal agentschap organiseert van maandagavond 29 oktober tot vrijdagochtend 2 november 2018 een contactseminarie rond het ondersteunen van migranten via onderwijs en vorming in de volwasseneneducatie.

Epos wil 1 Vlaamse organisatie afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie).

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. Het kan hier gaan om een project rond LEERMOBILITEIT (dwz professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = Erasmus+ kernactie 1) of om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ (dwz een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2).

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de programmagids Erasmus+ of bij Epos.

Het contactseminarie wil mogelijkheden scheppen om:

 • Kennis, goede praktijk en ervaringen uit te wisselen, voornamelijk rond migratie en inclusie van migranten via onderwijs en vorming
 • De prioriteiten van het Erasmus+ programma te begrijpen, een internationaliseringsstrategie en een kwaliteitsvol raamwerk te ontwikkelen
 • Projectvoorstellen uit te werken
 • Een analyse te maken van de wijzen waarop het verlenen van persoonlijke steun (op het vlak van leren, sociale inclusie en integratie) het dagelijks werk van de deelnemers beïnvloedt
 • Te netwerken en een projectaanvraag te beginnen schrijven

De thema’s van het contactseminarie:

 • Erasmus+ projecten in het domein volwasseneneducatie: prioriteiten en doelstellingen
 • De 3 kerngegevens van een Erasmus+ project: analyse van noden, duurzaamheid en impact
 • Erasmus+ voor onderwijs /vorming en inclusie van migranten: voordelen en uitdagingen
 • De noden van de projectdeelnemers in de aanvraagfase
 • De noden en uitdagingen van de projectbegunstigden tijdens het project, met bijzondere focus op de nieuwkomers, de migranten en hun gemeenschap
 • Het delen van kennis, ervaringen en voorbeelden van goede praktijk
 • Het bevorderen van impact van Erasmus+ projecten in de volwasseneneducatie
 • Het verkennen van mogelijkheden om samenwerkingsverbanden op te zetten voor projecten in de toekomst
 • Het verkennen van de mogelijkheden van EPALE (o.a. voor disseminatie)
 • Het verkennen van andere middelen voor disseminatie- en promotie van projecten die zich richten tot nieuwkomers en gemeenschappen van migranten.

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit seminarie zijn:

 • Organisaties, federaties en stichtingen die betrokken zijn in de (non) formele volwasseneneducatie en LevensLangLeren en die zeer nauw werken met onderdanen van derde landen en gemeenschappen van migranten, waaronder ook – maar niet enkel- zij die internationaal beschermd worden en vluchtelingen
 • Vertegenwoordigers van autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de integratie van migranten en hun gemeenschappen via dienstverlening, inclusief -maar niet enkel- het geven van (non) formeel onderwijs en vorming in de basisvaardigheden, het bevorderen van vaardigheden van lager geschoolde en lager gekwalificeerde migranten voor meer kansen op de arbeidsmarkt en het leren van talen
 • Vertegenwoordigers van gemeenschappen van migranten

OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Verwachte resultaten

 • Netwerken en nieuwe partnerschappen,
 • Nieuwe projectideeën voor Erasmus+ projecten in het domein volwasseneneducatie,
 • Voorstellen van projectaanvragen
 • Uiteindelijk: verbeterde participatie van migranten en hun gemeenschappen in het Erasmus+ programma

Het programma

Een gedetailleerd programma volgt.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier . Je verstuurt het ons uiterlijk op 19 augustus 2018. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria:

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Naar het online formulier

Klik hier

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De kosten voor het programma, de 4 overnachtingen (in een single room) de maaltijden en kofiepauzes (vanaf dinsdag 30/10 tot en met donderdag 1/11) betaalt het agentschap in Malta. Het hotel hoef je niet zelf te regelen: het gaat om een residentieel seminarie.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!

Renilde Reynders

Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be