6
dec
Contactseminarie

Contactseminarie ‘What to do in KA2? A Contact Making Seminar focusing on School Exchange Partnerships with an emphasis on Inclusion’

Oval 1Created with Sketch.Ierland
Rectangle 505Created with Sketch. Donderdag 6 december 2018 van 9h00 tot zaterdag 8 december 2018 9h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 4 oktober 2018 12u!

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Ierland organiseert een internationaal contact seminarie rond het thema inclusie. Het vindt plaats in Ierland (specifieke locatie volgt) van donderdagnamiddag 6 december tot zaterdagavond 8 december. De voertaal is Engels.

Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie) vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn leerkrachten en/of medewerkers van middelbare scholen, en bij voorkeur van het buitengewoon onderwijs, die werken met studenten tussen 12 en 18 jaar oud en interesse hebben in het thema 'inclusie'. De deelnemers zijn bij voorkeur nieuwkomers en willen Erasmus+ projecten opzetten met andere scholen (KA229).

Doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project met andere scholen en op zoek zijn naar geschikte partners die een zeer inclusief karakter hebben. Het gaat hier om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ voor enkel scholen (dwz een samenwerkingsverband tussen min 2 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2, met name KA229 School Exchange Partnerships). De focus is scholen die werken met kansengroepen, of leerlingen met bijzondere behoeften.

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de programmagids Erasmus+ of bij Epos.

Het contactseminarie wil mogelijkheden scheppen om:

 • Kennis, goede praktijk en ervaringen uit te wisselen
 • De inclusieve dimensie van jouw projectopzet te versterken
 • Het specifieke programma ‘School Exchange Partnerships’, oftewel strategische partnerschappen voor enkel scholen, beter te begrijpen
 • Projectvoorstellen uit te werken
 • Te netwerken en een projectaanvraag te beginnen schrijven

De verwachte resultaten en activiteiten zijn:

 • Concrete informatie te krijgen van mogelijkheden binnen KA229 en KA2 (Erasmus+)
 • Bijleren van voorbije projecten
 • Begrijpen wat een project een sterk project maakt
 • De mogelijkheid krijgen om nieuwe en potentiële projectpartners te ontmoeten
 • Leren welke stappen nodig zijn om een aanvraag te doen
 • De sociale en inclusieve dimensie van Erasmus+ projecten begrijpen

Het programma

Het gedetailleerde programma wordt later gecommuniceerd.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 4 oktober 2018 - 12u 's middags.

Selectiecriteria:

 • Je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • De aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie; indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub.
 • De keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Ierse NA (dwz: accommodatie voor 2 (of indien nodig 3) nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal).

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis.

eline.paredis@epos-vlaanderen.be

Naar het online formulier

klik hier