5
sep
Deadline - Contactseminarie

Contactseminarie: "Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+" (9-11 november, Split, Kroatië)

Oval 1Created with Sketch.Brussel
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 5 september 2016 van 0h00

Stel je kandidaat voor 5 september

Onze Kroatische collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als thema ‘Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+’. Dit contactseminarie vindt plaats in Split van 9 tot 11 november 2016.

Epos wil 4 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie (2 voor het domein schoolonderwijs en telkens 1 voor het domein beroepsopleiding en volwasseneducatie). Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten.

Doelstelling van het contactseminarie

De doelstelling van dit seminarie is om lokale en regionale overheden te verbinden met onderwijs- en opleidingsinstellingen met het oog op de ontwikkeling van Erasmus+-projecten die focussen op de modernisering en internationalisering van onderwijs en opleiding. Het seminarie zal een gelegenheid zijn om Europese partners te vinden met gelijkaardige interesses om projectideeën om te zetten in Erasmus+ Strategische Partnerschappen (KA2) binnen de domeinen schoolonderwijs, beroepsopleiding en volwasseneneducatie.

Doelgroep

  • Vertegenwoordigers van organisaties uit de publieke sector op lokaal, regionaal of nationaal niveau die verantwoordelijk zijn voor schoolonderwijs, beroepsopleiding en/of volwasseneneducatie.
  • Vertegenwoordigers van scholen / opleidingsorganisaties in de domeinen schoolonderwijs, beroepsopleiding en/of volwasseneneducatie.

Hoe aanvragen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via dit kandidaatsformulier. Stuur het ingevuld en ondertekend via de post terug ten laatste op 5 september 2016 (poststempel geldt als bewijs) en digitaal (marc.devlieger@epos-vlaanderen.be). Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • Je motivatie als instelling om aan het seminarie te participeren
  • Je betrokkenheid bij het thema
  • De doelstellingen / het actieterrein van je organisatie sluiten aan bij de doelstellingen van Erasmus+
  • Je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen en hij/zij moet een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel)

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag! Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten.

Er wordt aan elke deelnemende organisatie 50 € inschrijvingsgeld gevraagd; het Kroatische NA draagt alle andere kosten

Bijlagen