13
jun
Contactseminarie

Contactseminarie: Cross-sectorial TCA Professionalisation – ‘The Impact of Staff Mobility’

Oval 1Created with Sketch.Zandvoort, Nederland
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 13 juni 2018 van 17h00 tot vrijdag 15 juni 2018 13h15

Stel je kandidaat uiterlijk op 6 april 2018!

Het Nationaal Agentschap uit Nederland organiseert een internationaal seminarie rond de impact van de KA1-leermobiliteit. Het vindt plaats in Zandvoort van woensdag 13 juni (om 17u) tot vrijdag 16 juni 2018 ‘s middags.

Epos wil 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie (max 1 persoon per organisatie).

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties die betrokken waren of zijn in een Erasmus+/KA1-project. De vertegenwoordigers kunnen zijn: projectcoördinatoren, leden van de directie/leidinggevenden/het management, leden van de raad van bestuur, beleidsmakers, strategische adviseurs.

Doelstellingen van het contactseminarie

In het verhogen van de kwaliteit van onderwijs, vorming en opleiding, is het verbeteren en garanderen van de professionaliteit van leraren, vrijwilligers en het management in scholen/volwasseneneducatie/beroepsopleiding een cruciaal gegeven. Internationale leermobiliteit kan hiertoe bijdragen. Bovendien creëert het in de betrokken organisaties een positieve ingesteldheid naar internationalisering, die op zijn beurt zijn effecten heeft op de cursisten/leerlingen/studenten.

De doelstellingen van dit seminarie zijn:

 • het delen van ideeën en goede praktijkvoorbeelden van KA1-projecten in een gevarieerde groep deelnemers uit verscheidene domeinen, sectoren en organisaties
 • de professionale ontwikkeling van leraren, personeel en/of vrijwilligers via KA1 integreren in het personeelsbeleid van de organisatie en (indien relevant) in het nationale beleid rond de nascholing van leraren/vormingswerkers/opleiders.
 • het definiëren en het meten van de impact van de KA1-leermobiliteit op de professionele ontwikkeling van leraren/vormingswerkers/opleiders en andere personeelsleden.
 • het identficeren van manieren waarop de kwaliteit van huidige en toekomstige mobiliteitsprojecten voor leraren/vormingswerkers/opleiders en andere personeelsleden kan verbeterd worden op het vlak van planning, selectie, voorbereiding, uitvoering, evaluatie, promotie/disseminatie en opvolging.

Verwachte resultaten:

 • de deelnemers zullen inspiratie opdoen door hun kennismaking met nieuwe ideeën en voorbeelden van goede praktijk; ze bouwen nieuwe contacten/netwerken op
 • de deelnemers kunnen het Europees OntwikkelingsPlan van hun organisatie kritisch bekijken en verbeteren
 • de deelnemers kunnen de impact van de Erasmus+ KA1 leermobiliteit definiëren, net als gegevens en middelen om deze impact te meten
 • de deelnemers kunnen aspecten aanwijzen die de kwaliteit van huidige en toekomstige KA1-projecten verbeteren

Selectiecriteria:

 • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
 • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger); vermeld duidelijk welke KA1-projecten je al had of hebt.
 • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en het profiel van deze afgevaardigde beantwoordt aan de beoogde doelgroep

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €180. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het organiserende NA (dwz: accommodatie voor 2 nachten, alle maaltijden, het culturele programma, materiaal).

Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!

Renilde Reynders. Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier hieronder.

Je verstuurt het ons uiterlijk op 6 april 2018.

Stel je kandidaat

Klik hier