8
okt
Contactseminarie

Contactseminarie 'Key competences for adults in cultural institutions'

Oval 1Created with Sketch.Warschau
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 8 oktober 2019 van 17h30 tot vrijdag 11 oktober 2019 11h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 6 september 2019

Het nationaal agentschap (NA) in Polen voor het Erasmus+ programma, organiseert van dinsdagavond (17u30) 8 oktober tot vrijdagochtend (11u) 11 oktober 2019 een contactseminarie rond de manieren waarop van volwassenen hun sleutelcompetenties in culturele organisaties kunnen verbeteren.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie).

De doelstellingen van het contactseminarie

Een contactseminarie is erop gericht om organisaties samen te brengen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een Erasmus+ project in het domein volwasseneneducatie (*) rond het thema van het seminarie en daarvoor op zoek zijn naar geschikte partners. In dit contactseminarie gaat het in eerste instantie om een ‘STRATEGISCH PARTNERSCHAP’ op te zetten (dwz een samenwerkingsverband tussen min 3 organisaties uit verschillende landen = kernactie 2), waarbij de klemtoon ligt op het uitwisselen van kennis, ervaringen en voorbeelden van goede praktijk. De deelnemers kunnen tijdens dit contactseminarie eveneens nagaan welke mogelijkheden er zich aanbieden op het vlak van job shadowing / het geven van vorming (teaching assignments) / het volgen van nascholing (dit is de LEERMOBILITEIT (dwz professionalisering in het buitenland van personeelsleden uit de volwasseneneducatie = kernactie 1).

Meer informatie over deze types van projecten kan je vinden in de Gids voor Aanvragers of bij Epos.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit seminarie zijn:

• vertegenwoordigers van culturele organisaties die een vormingsgericht aanbod aan volwassenen (*) hebben (en hierbij zich (willen) richten op de verwerving van sleutelcompetenties (zoals interculturele vaardigheden, leren leren, burgerschap… Meer informatie over de sleutelcompetenties vind je via deze link).

(*) OPM: volwasseneneducatie: niet beroepsgerichte vorming/onderwijs aan volwassenen (+18 j) die geen les volgen in het secundair of hoger onderwijs. Het kan gaan om onderwijs dat leidt tot een officieel diploma of certificaat, maar ook om non formele vorming zonder officiële certificaten of diploma’s.

Het programma

Het programma bestaat uit het elkaar leren kennen, het opdoen van inspiratie voor een nieuw gezamenlijk project in Erasmus+/Kernactie 2 (gericht op uitwisseling van ervaringen) en het starten van het schrijven van een aanvraag daarvoor.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Je verstuurt het ons uiterlijk op 6 september 2019. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) en het thema van het seminarie (geef weer tot welke sleutelcompetentie(s) je je vooral richt/wil richten); indien je ervaring hebt met Erasmus+ gelieve dit te specifiëren aub (actie / jaar / titel, projectnummer…)
  • de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Engels kennen om interactief te kunnen deelnemen (de werktaal tijdens het contactseminarie is Engels!)

Epos geeft prioriteit aan organisaties die nog niet eerder in een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De kosten voor het programma, de 3 overnachtingen en de maaltijden (vanaf dinsdagavond 8 tot en met vrijdagvoormiddag 11 oktober) betaalt het agentschap in Polen met de ondersteuning van de Europese Commissie. Het hotel hoef je niet zelf te regelen: het gaat om een residentieel seminarie.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust via renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Ga naar het aanvraagformulier

Klik hier