13
sep
Deadline - Contactseminarie

Contactseminarie: "Recognition and validation in Adult Education" (6-9 november 2016, Toledo, Spanje)

Oval 1Created with Sketch.Brussel
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 13 september 2016 van 0h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 13 september !

Onze Spaanse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als thema “Recognition and validation in Adult Edcuation“. Dit contactseminarie vindt plaats in Toledo (Spanje) van van 6 (avond) tot 9 (middag) november 2016.

Epos wil twee Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten; de verblijfs- en deelnamekosten worden betaald door de Spaanse collega’s.

Doelstelling van het contactseminarie

Dit contactseminarie biedt de gelegenheid aan organisaties uit de formele en non-formele volwasseneneducatie om Europese partners te ontmoeten waarmee zij gezamenlijke Erasmus+ projecten kunnen opzetten. Deze projecten moeten gaan over het erkennen en valideren van vaardigheden en/of competenties die verworven worden via het non-formele en/of informele leren in de volwasseneneducatie.

De projectvoorstellen kunnen leermobiliteitsprojecten (KA1) of strategische partnerschappen (KA2) zijn. De focus van een leermobiliteitsproject is nascholing of professionalisering. In een strategisch partnerschap kunnen organisaties over de grenzen heen ervaringen uitwisselen en gezamenlijke activiteiten opzetten. Zo kan er vernieuwing en verbetering in hun werking ontstaan. Het kan ook een strategisch partnerschap zijn dat gericht is op het ontwikkelen van vernieuwende resultaten en / of het verspreiden van nuttige materialen in

Doelgroep

Lesgevers / directies / coördinatoren / beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de volwasseneneducatie die geïnteresseerd zijn in de uitwisseling en het ontwikkelen van goede praktijken, methodes, materialen, pedagogische benaderingen rond het thema van dit contactseminarie. Bovendien moeten ze zich kunnen engageren tot het opzetten van Erasmus+ projecten met dit thema. Vlaamse organisaties die geïnteresseerd zijn om aan dit contactseminarie deel te nemen, kunnen er vertegenwoordigd worden door één afgevaardigde. Uiteraard is het belangrijk dat je met je organisatie werkt (of concreet wil werken) rond het thema van dit contactseminarie.

Hoe aanvragen en deelnemen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via het daartoe bestemde formulier op onze website: www.epos-vlaanderen.be Je verstuurt het ons uiterlijk op 13 september 2016 (poststempel geldt als bewijs) en digitaal (renilde.reynders@epos-vlaanderen.be). Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

De selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • je betrokkenheid met het thema
  • de doelstelling/ het actieterrein van je organisatie sluit aan bij de doelstellingen van Erasmus+
  • je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Europees Erasmus+ -project te "trekken" (dit betekent o.a. dat het project door meer dan één persoon gedragen zal worden)
  • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag ! Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten. Je verblijf- en deelnamekosten worden door het Spaans NA betaald. Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !