10
sep
Deadline - Contactseminarie

Contactseminarie "School development in view of inclusion" (27-30 oktober, Erfurt, Duitsland)

Oval 1Created with Sketch.Brussel
Rectangle 505Created with Sketch. Zaterdag 10 september 2016 van 0h00 tot maandag 10 oktober 2016 0h00

Stel je kandidaat voor 10 september

Onze Duitse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als thema ‘School development in view of inclusion’. Dit contactseminarie vindt plaats in Erfurt (Duitsland, deelstaat Thüringen), van 27 tot 30 oktober 2016.

Epos wil vertegenwoordigers van 3 Vlaamse scholen laten deelnemen aan dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten. Onze Duitse collega’s nemen de kosten voor de organisatie en het verblijf van de deelnemers op zich.

Doelstelling van het contactseminarie

Het seminarie biedt de gelegenheid aan scholen om Europese partnerscholen te vinden met gelijkaardige interesses om projectideeën om te zetten in Erasmus+ Strategische Partnerschappen (KA2 School-to-school partnerships). Het centrale thema is “inclusie”, in het bijzonder van vluchtelingen, asielzoekers, migranten en minderheden. Beoogde projecten moeten mikken op het ontwikkelen en delen van goede praktijken op dat vlak. De werktaal is Engels.

Doelgroep

• Directies of leerkrachten van scholen uit het lager en secundair onderwijs

Hoe aanvragen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via dit kandidaatsformulier. Stuur het ingevuld en ondertekend via de post terug ten laatste op 10 september 2016 (poststempel geldt als bewijs) en digitaal (wim.cloots@epos-vlaanderen.be). Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • De motivatie van de school om aan het seminarie te participeren (incl. de relevantie van het thema voor de school)
  • De aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen de school om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De keuze van de afgevaardigde; hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen en hij/zij moet een duidelijk mandaat hebben van de school om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag! Wij geven prioriteit aan scholen die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten en de PAD (het Nationaal Agentschap van Duitsland) je verblijfskosten.

Bijlagen