16
okt
EPOS-evenement - Contactseminarie

Contactseminarie Strategische Partnerschappen (KA2) over werkplekleren in beroepsonderwijs en -opleiding

Oval 1Created with Sketch.Leuven
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 16 oktober 2017 van 15h00 tot donderdag 19 oktober 2017 19h15

Kandidaatsstelling afgesloten

Epos organiseert van 16 tot 19 oktober in Leuven een contactseminarie in Leuven over het thema ‘Strategische partnerschappen over werkplekleren in beroepsonderwijs- en opleiding (zowel initieel als voortgezet)’. Vanuit Vlaanderen willen we 7 organisaties aan dit seminarie laten deelnemen. Samen met 35 buitenlandse deelnemers krijgt u ruimte om projectideeën aangaande dit thema uit te werken met het oog op de indiening van voorstellen voor strategische partnerschappen binnen het domein beroepsopleiding in het voorjaar 2018. Een heleboel invalshoeken zijn mogelijk: duaal leren, de aantrekkelijkheid van werkplekleren, het valideren van leerervaringen, de rol van de mentor, werkplekleren voor specifieke doelgroepen, … Dit seminarie staat open voor een groot scala aan organisaties die samen een Strategisch Partnerschap willen ontwikkelen: scholen, opleidingscentra, bedrijven, sectororganisaties, overheden, … Het programma (ontwerp):

  • maandag 16.10: start van het seminarie om 15 uur – plenaire sessie (introductie, informatie over het thema, mekaar leren kennen) – diner
  • dinsdag 17.10: projectontwikkeling in kleine werkgroepen – debriefing – diner
  • woensdag 18.10: projectontwikkeling in kleine werkgroepen – debriefing – culturele activiteit – afsluitend diner
  • donderdag 19.10: vertrek

Epos betaalt voor de 7 Vlaamse deelnemers het seminarie, de maaltijden en het verblijf. Wenst u aan dit seminarie deel te nemen, stel dan ten laatste op 16 juni 2017 uw kandidatuur via het online formulier. We plannen ten laatste op 30 juni te informeren of u geselecteerd bent voor deelname.