25
jan
Contactseminarie

Contactseminarie voor beroepsonderwijs en –opleiding - ‘Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact’

Oval 1Created with Sketch.Zaragoza (ES)
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 25 januari 2017 van 13h30 tot vrijdag 27 januari 2017 13h00

Stel je kandidaat voor 25 November !

Onze Spaanse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als thema ‘Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact’. Dit contactseminarie vindt plaats in Zaragoza van woensdag 25 (13:30 uur) tot vrijdag 27 januari 2017 (13:00 uur).

Epos wil 5 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten (275 € forfaitair). Het Spaanse NA draagt de kosten voor het seminarie en het verblijf.

Doelstelling contactseminarie

Via dit contactseminarie wil men de kwaliteit verbeteren van de projectaanvragen binnen het domein beroepsonderwijs en -opleiding en goede prakrijken uitwisselen om meer succesvolle aanvragen in 2017 te ontvangen.

Het biedt ook een platform om nieuwe Europese partners te ontmoeten zodat projectideeën voor Erasmus+ kunnen ontwikkeld worden (zowel voor individuele leermobiliteit als voor strategische partnerschappen – voor deze laatste willen wij je zeker attenderen op de nieuwe prioriteiten 2017 die je kan lezen in de Programmagids 2017).

Verwachte resultaten

  • meer en kwalitatievere projecten binnen beroepsonderwijs en -opleiding
  • voorstelling van succesvolle projecten binnen beroepsonderwijs en -opleiding
  • de mogelijkheden voor samenwerking en financiering binnen Erasmus+
  • de uitwisseling van goede praktijken
  • Europese partners vinden om samen projectideeën te ontwikkelen voor nieuwe Erasmus+-projecten binnen beroepsonderwijs en -opleiding

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via dit kandidaatsformulier. Stuur een gescande versie van de ondertekende aanvraag ten laatste op 25 november 2016 digitaal naar marc.devlieger@epos-vlaanderen.be. Enkel deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • Je motivatie als organisatie/instelling om aan het seminarie te participeren
  • Je betrokkenheid bij het thema
  • De doelstellingen / het actieterrein van je organisatie sluiten aan bij de doelstellingen van Erasmus+
  • Je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen en hij/zij moet een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag! Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvang je een forfaitair bedrag van 275 € voor de reiskosten.