19
sep
Contactseminarie

Cross-sectoraal contactseminarie - ‘Enhancing Digital Competences in Education and Training’

Oval 1Created with Sketch.Tallinn, Estland
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 19 september 2018 van 18h00 tot zaterdag 22 september 2018 13h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 14 mei 2018!

Het Nationaal Agentschap uit Estland organiseert een internationaal contactseminarie rond het gebruik van digitale technologie in onderwijs en vorming. Het vindt plaats in Tallinn van woensdag 19 sept (om 18u) tot zaterdag 22 sept 2018 (om 13u).

Epos kan 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie (max 1 persoon per organisatie).

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties uit de volwasseneneducatie die geïnteresseerd zijn in het opzetten van of het participeren aan een nieuw Erasmus+/KA2-project in de eerstvolgende oproepronde (voorjaar 2019) rond het thema van het seminarie.

Thema en doelstellingen van het seminarie

Digitale technologie heeft een sleutelrol in innovatie en groei in onze globaliserende maatschappij. Niet iedereen beschikt echter over de kennis, vaardigheden en attitudes om deze technologie op een kritische en creatieve wijze te gebruiken. Volgens het Europees Digital Progress Report 2017 ontbreekt dit bij 19% van de Europese bevolking; van 44% wordt gezegd dat ze over onvoldoende digitale vaardigheden beschikte in 2016. Vooral oudere burgers, laaggeschoolde jongeren, families in armoede en migranten worden het meest door digitale uitsluiting bedreigd. Het gebrek aan digitale competenties in zo’n grote bevolkingsgroep heeft dramatische gevolgen. De snelle digitalisering van de economie betekent dat vrijwel alle jobs digitale vaardigheden vereisen; hetzelfde geldt voor participatie in het maatschappelijke leven. Digitale vaardigheden zijn nu even belangrijk als geletterdheid en rekenvaardigheid.

Digitale competentie verwijst naar de vaardigheden om digitale technologie te gebruiken. Dit betekent ook het zelfzekere en kritsche gebruik van de Information Society Technology (IST) in werk, vrije tijd en communicatie. Het wordt onderbouwd door basisvaardigheden in ICT: het gebruik van computers om informatie terug te vinden, te beoordelen, op te slaan, te produceren, voor te stellen en uit te wisselen. Bovendien omvat het communicatie en participatie aan samenwerkingsverbanden via het internet. Digitale competentie betekent meer dan de nieuwste smartphone of software kunnen gebruiken; het moet gebeuren op een kritische en creatieve wijze in samenwerking met anderen. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de onderwijs-, vormings- en opleidingssectoren is hoe zij de bevolking hierop kunnen voorbereiden en zij zich hieraan continu kan aanpassen. Erasmus+ biedt via transnationale samenwerking en uitwisseling van vernieuwende ideeën tussen Europese vormingsorganisaties mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken.

Verwachte resultaten:

  • de deelnemers zullen met gemotiveerde partners met gelijkaardige interesse kwaliteitsvolle KA2-projectvoortellen ontwikkelen voor de oproep 2019.

Hoe aanvragen

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via het daartoe bestemde online formulier op onze website Je verstuurt het uiterlijk op 14 mei 2018. Kunnen deelnemen: enkel Vlamingen die door Epos NA’s geselecteerd worden.

Selectiecriteria

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger); prioriteit gaat naar organisaties die (non)formeel vorming geven aan diegenen die het meest door digitale uitsluiting bedreigd worden: oudere burgers, laaggeschoolde jongeren, families in armoede en migranten
  • de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en het profiel van deze afgevaardigde beantwoordt aan de beoogde doelgroep.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. Epos betaalt eveneens voor de accommodatie voor 3 nachten, alle maaltijden, het culturele programma, materiaal. Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Renilde Reynders.

Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be