EDT '17 10:30 Key-note: “De leerkracht moderne talen van de 21ste eeuw: tussen uitdaging en realiteit.”

Welke stand van zaken maken we vandaag op wat betreft het opleiden van leerkrachten moderne taal ? Welke verschuivingen waren er de laatste 30 jaar? Hoe situeren we deze evolutie? Wat zijn de grootste uitdagingen voor de leerkracht in het algemeen en de leerkracht moderne taal in het bijzonder? Welke suggesties kunnen we formuleren voor de toekomst?

Valeria Catalano

Valeria Catalono: geboren en getogen in Genk (1963) als eerste generatie jongere met migratieachtergrond. Studeerde Romaanse Filologie. Leerkracht Frans en Italiaans sinds 1985 en lerarenopleider Frans voor het secundair onderwijs sinds 1997 (PHL-PXL Hasselt). Sinds 2009 tevens verbonden aan het onderzoekscentrum van de PXL en bezig met onderwijsinnovatie.