EDT '19 9u45: Key-note: Taal is business! Over de impact van taalkundige toepassingen in de samenleving

De huidige maatschappij kent een grote internationalisering door de moderne vervoersmiddelen, de globalisering van de markten en door het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals het internet. In een dergelijke internationale maatschappij is het duidelijk dat wie slechts één taal, zijn eigen moedertaal, min of meer beheerst, uitgesloten is van bijzonder veel informatie, van begrip voor andere culturen, en van een breder wereldbeeld. In deze lezing analyseren we de meerwaarde van meertaligheid, de economische factoren in onze moderne geglobaliseerde wereld- en gaan we in op de houding van de bedrijfswereld tegenover meertaligheid. We sluiten af met enkele cijfers over de taalindustrie in de Europese Unie die aantonen dat de markt veel gemotiveerde specialisten in de toegepaste taalkunde vraagt!

Frieda Steurs

Frieda Steurs is hoogleraar aan de KU Leuven, faculteit Letteren, campus Antwerpen. Zij doet onderzoek op het vlak van computerondersteund vertalen, terminologiebeheer en meertalig documentbeheer en is lid van de onderzoekseenheid QLVL van de KU Leuven. Sinds 1 september 2016 is zij de directeur van het Instituut voor de Nederlandse taal in Leiden. Sinds 2018 is zij Secretaris-Generaal van CIPL (het Internationaal Comité van Linguïsten).