EDT '19 Introductie door Lut Baten, Jeroen Masson en Jill Peiffer

Jill Peiffer

Jill (°Lier, 1978) werd kandidaat in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen en licentiaat Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven. Daarna werkte Jill enkele maanden bij ICOR (het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht) waar de vertaling van onderwijswetgeving naar een online zoekstructuur (Edulex) centraal stond. In 2002 startte ze als ondersteuner van het lokaal overlegplatform Brussel secundair onderwijs (LOP Brussel SO). Bijdragen aan de implementatie van het kersverse gelijkeonderwijskansen decreet in een grootstedelijke context bleek een uitdagende opdracht. Na enkele jaren coördineerde Jill de helpdesk voor inschrijvingen in Brussel voor het basis- en secundair onderwijs. Gebeten door Europa en internationalisering startte ze in 2015 als teamleider Vlaamse en Europese fondsen bij Epos vzw, het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen. In oktober 2016 werd ze directeur bij Epos. Samen met het Epos-team wil ze inspireren, informeren, ondersteunen, motiveren en zoveel mogelijk partners enthousiast maken om de blik te verruimen en de grenzen te verleggen.

Lut Baten

Sinds februari 2019 is Lut Baten opnieuw voorzitter van het Europese Dag van de Talen-platform. Lut is nu emerita. Haar motto is: “The mind goes where the heart is”. Daarom neemt ze het voorzitterschap weer tijdelijk waar. In haar publicatielijst staan handboeken, software en artikels over didactiek (NT2, Afrikaans, ESP, EAP, CALL, Interculturele competentie) en recent ook een boek over Cuba, waar ze de laatste 15 jaar heeft gewerkt. Haar insteek is er een van internationale samenwerking, van assesseren om te leren, van vernieuwing en creativiteit, om bovenop of soms wars van ‘beproefde’ methoden, het leren van talen te blijven bezielen, met aandacht voor de individuele gaven en perspectieven van de lerenden, jong en oud, en de noden vanuit maatschappelijke context.

Jeroen Masson

Jeroen Masson is leerkracht Engels aan de Europese School van Brussel 1 en is ook verbonden aan de universiteit Gent als onderzoeker aan de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, afdeling onderwijskunde. Hij geeft ondertussen 16 jaar les aan tieners en sinds 2011 ook nu en dan aan leerkrachten.