EDT '19 Workshop 1.1 Het belang van gebarentalen voor de samenleving

Wat is Vlaamse Gebarentaal en wat is haar status? Hoe communiceren dove mensen met elkaar over de landsgrenzen heen? Waarom zijn gebarentalen belangrijk voor dove mensen en voor de bredere samenleving? Wat betekent de toenemende digitalisering voor de gebarentaalgemeenschap? Op een interactieve wijze worden er op al deze vragen boeiende antwoorden gegeven.

Marieke Kusters

Marieke Kusters behaalde een master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek op de KULeuven. Sinds 2013 werkt ze voor Doof Vlaanderen, de cel Belangenbehartiging, waar ze zich vooral bezig houdt met het recht van dove kinderen op Vlaamse Gebarentaal in opvoeding en onderwijs.