EDT '19 Workshop 1.2 Het taallandschap in Europa

Een blik op het economisch en maatschappelijk belang van de vele talen en hun aanwezigheid op het Europese continent. Waarom (b)lijken sommige talen belangrijker dan andere? Wat bepaalt hun zichtbaarheid en de kansen om ze te leren?

Mieke Vandenbroucke

Mieke Vandenbroucke is postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Zij verricht voornamelijk onderzoek naar taalgebruik en meertaligheid in institutionele contexten in België.

Stef Slembrouck

Stef Slembrouck is als gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Hij is tevens directeur van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs. Hij heeft vooral onderzoek verricht naar taalgebruik in institutionele en professionele omgevingen, met bijzondere aandacht voor de dynamieken van geglobaliseerde meertaligheid.