EDT '19 Workshop 1.3 De economische betekenis van taal

Mieke Smits

Taal is onmiskenbaar van belang voor onze identiteit, onze cultuurbeleving en onze samenleving. Dat geldt voor de Nederlandse taal, voor variëteiten en voor andere talen. Vaak wordt taal tot de zachtere maatschappelijke sectoren gerekend en niet tot de economische sector. In deze workshop gaat Mieke Smits van de Taalunie in op de vraag of dat terecht is en wat de economische betekenis is van taal.

Deze workshop is een interactieve uiteenzetting. Tijdens de uiteenzetting stelt Mieke Smits vragen aan het publiek.

Mieke Smits

Mieke Smits werkt als senior adviseur Taalbeleid bij de Nederlandse Taalunie. Daarvoor was zij directeur van het Taaluniecentrum Nederlands als Vreemde Taal te Brussel. Zij heeft lange tijd gewerkt in het onderwijs, afwisselend als uitvoerder (onderwijzeres, leraar Nederlands en opleider Nederlands), als ontwikkelaar van curricula en onderwijsmaterialen en als onderzoeker (proefschrift).

Mieke Smits