EDT '19 Workshop 1.5 De economische dimensies van talenkennis: What Up?

Onze wereld en economie zijn communicatie-intensief. Taal weerspiegelt dus ook economische macht. In deze workshop gaan we in op vier gerelateerde dimensies:

  • Welke elementen bepalen de economische macht van een taal?

  • Vanwaar de primauteit van het Engels?

  • Talenkennis als deel van je identiteit

  • De rol van taalonderwijs en de mogelijke aanvliegroutes naar een grondige en vooral effectieve meertaligheid

Deze workshop bestaat uit een uiteenzetting, gevolgd door een Q&A.

Luc Nijs

Luc Nijs is de CEO en bestuursvoorzitter van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en doceert o.a. ‘International Capital Markets’ aan de universiteit van Leiden. Hij is niet alleen een taalenthousiasteling, maar gebruikt talen dagelijks en wereldwijd voor professionele doeleinden. In die zin wordt hij dagelijks geconfronteerd met de economische macht van talen en taalkennis.