EDT '19 Workshop 1.6 Taal is een bedrijf - interpellatie bij de keynotespreker

Probleemstelling: de huidige rol van het Engels (English only, internationalisering, economische argumenten) en toenemende heterogeniteit/diversiteit van de schoolklassen (in Brussel, maar ook daarbuiten). Nood aan aangepaste meertaligheidsdidactiek (translanguaging). Voorbeeld: CLIL (met Duits als doeltaal). Voordelen: meertaligheid, vakkennis, sociale inclusie, internationalisering, interculturele competenties, taalleermotivatie / succesbeleving.

Katja Lochtman

Prof. Dr. Katja Lochtman is universitair hoofddocent in de Duitse taalkunde en didactiek van het vreemdetalenonderwijs (Duits als vreemde taal) aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Haar onderzoeksinteresses omvatten variatielinguïstiek, vreemde taalverwerving, Duits als vreemde taal, meertaligheid en pedagogie van tweede en vreemde taalonderwijs in meertalige contexten. Ze publiceerde in verschillende internationale tijdschriften zoals International Journal of Educational Research, Behavioral Sciences, Muttersprache en Fremdsprachen Lehren und Lernen.

Kris Buyse

Kris Buyse is verantwoordelijk voor de Specifieke Lerarenopleiding / Educatieve Master Talen en voor het onderwijs van Spaans voor Specifieke Doeleinden, alsook voor schrijfvaardigheid Spaans binnen Toegepaste Taalkunde (KU Leuven @ Leuven, Antwerpen & Kortrijk). Hij is tevens gastdocent aan de Universidad Nebrija (Madrid).

Bijlagen