Optie Vak.Werk

Optie Vak.Werk

OPTellen Iedere Ervaring: VakantieWerk

Binnen dit transnationaal ESF-project ging de aandacht naar jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten, en dat vooral als jobstudent, stagiair, startbaner, vrijwilliger, … Speciaal voor hen ontwikkelden wij een aantal hulpmiddelen die hen o.a. helpen bij het ontdekken en oplijsten van hun competenties en sociale vaardigheden.

Ook voor de werkgevers die deze startende jongeren tewerkstellen werden een aantal tools ontwikkeld.

Met het project OPTIE VAK.WERK en de hieronder vermelde instrumenten hopen we de overgang tussen school en werk vlotter te laten verlopen en de omkadering te optimaliseren.

Deze tools werden door ESF gevalideerd! Dit project liep ten einde op 31 december 2015. De tools, documenten en presentaties blijven ter beschikking op deze website maar worden niet geactualiseerd.

Webapplicatie voor pc, smartphone, tablet

www.mytalentatwork.be

Mogelijkheden

De applicatie functioneert als een online cv/portfolio voor jongeren.

Jongeren kunnen de applicatie gebruiken om zichzelf te evalueren (zelfreflectie) en kunnen een sollicitatie aangaan vanuit hun profiel.

De jongere is zélf verantwoordelijk voor de inhoud en beslist autonoom met wie hij/zij gegevens wil delen.

Volgende items komen aan bod:

  • algemene info (naam, geboortedatum, woonplaats, e-mail),

  • activiteiten (hobby’s en buitenschoolse activiteiten),

  • 11 kerncompetenties (zoals ‘samenwerken’, ‘zelfstandigheid’, ‘zelfreflectie’) die aan de hand van indicatoren worden ingeschaald,

  • werkervaringen (ook stages/vrijwilligerswerk/startbanen komen in aanmerking - betaalde arbeid is geen vereiste),

  • kennis/opleidingen/diploma’s/certificaten (ook talenkennis, opleidingen buiten school, ..).

Feedback vragen – Profiel delen

  • Jongeren kunnen vanuit de applicatie feedback vragen over hun (werk)ervaring en competenties. Ze kiezen daarna zelf of ze deze feedback al dan niet zichtbaar willen maken op hun profiel.

  • Jongeren kunnen vanuit de applicatie hun profiel met anderen delen. Zo kunnen ze bv. online solliciteren.

Sjabloon onthaalbrochure voor jongeren die aan het werk gaan

Deze brochure is in eerste instantie een inspiratiebron voor werkgevers die hun jonge werknemers een warm onthaal willen bieden. De brochure wordt overhandigd vóór of bij aanvang van het contract.

Onderwerpen als ‘Wie moet ik verwittigen bij ziekte?’, ‘Welke documenten krijg ik op mijn eerste werkdag?’, ‘Waar vind ik het bedrijfsrestaurant?’, kledingvoorschriften, … komen aan bod.

Het sjabloon is tegelijk een interactief pdf-document dat op maat en naar wens van de eigen organisatie gepersonaliseerd kan worden.

MyTalent@Work

Dit attest is onze ‘papieren’ voorloper van de webapplicatie.

Het document biedt quasi dezelfde mogelijkheden als de webapplicatie, maar werkt als interactieve pdf.

De tool is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van een jongere. Méér uitleg vindt u in de handleiding bij het instrument.

Deze tool is ook verkrijgbaar in het Frans, Engels en Duits.

Infosessies

In de periode september-december 2015 werden de verschillende tools toegelicht tijdens regionale infosessies in Antwerpen, Leuven, Gent, Brussel, Hasselt en Brugge. De infosessies waren gericht op leerkrachten, trajectbegeleiders, werkgevers, ouders, jeugdwerkers,... en workshops op maat.

Scholieren-& werkgeversenquête rond studentenarbeid

In 2012 namen 2.839 jongeren en 188 werkgevers deel aan onze bevraging rond studentenarbeid. De resultaten en bevindingen vindt u hier.

Presentatie/lespakket (studenten)arbeid + Aan de slag met de webapplicatie mytalentatwork

Aan de hand van deze presentatie maakt u jongeren wegwijs in ‘de wereld van het werk’. De nadruk ligt hierbij op werken als jobstudent.

Het tweede luik van de presentatie maakt een bruggetje naar de webapplicatie mytalentatwork en focust vooral op het thema ‘sociale vaardigheden’.

Opgelet: Aangezien de wetgeving rond studentenarbeid regelmatig wordt aangepast, raden wij u aan de presentatie af en toe te updaten.

Presentaties studiedagen "Student & Werk"

Downloaden

ESF-banner