17
mei
Contactseminarie

Erasmus+ Contactseminarie ‘Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning.’

Oval 1Created with Sketch.Dublin (IRL)
Rectangle 505Created with Sketch. Donderdag 17 mei 2018 van 9h00 tot zaterdag 19 mei 2018 16h00

Stel je kandidaat uiterlijk op 11 april 2018

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Ierland organiseert een internationale cursus rond het non-formele leren voor scholen met het oog op toekomstige Erasmus+ of internationale samenwerking. Het vindt plaats in Ierland (dichtbij Dublin) van donderdag 17 mei tot zaterdag 19 mei. Het thema is het creatieve en niet-formele leren faciliteren in lagere school-klassen.

De voertaal is Engels.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar deze cursus (max 1 persoon per organisatie) vanuit het lager onderwijs.

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn leerkrachten en/of medewerkers uit het lager onderwijs (niet kleuter -en/of middelbare scholen), die geïnteresseerd zijn in het opstellen van een Erasmus+ - partnerschap, of een samenwerking op Europees niveau.

De deelnemer kan vlot in het Engels communiceren en meewerken aan de workshops.

Doelstellingen van het contactseminarie

De doelstellingen van dit seminarie zijn:

  • Het begrijpen en ontwikkelen van basis principes voor het niet-formele leren & methodes
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor het gebruiken van niet-formele en creatieve methodes om het leren in groep te faciliteren.
  • Het ondersteunen van leeractiviteiten om niet-formeel leren in de klaspraktijk te krijgen
  • Samenwerken met andere scholen rond een Erasmus+ projectidee
  • Indien mogelijk, projectpartners vinden en een projectidee -en/of voorstel uit te werken

Het programma

Binnenkort beschikbaar

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website.

Je verstuurt het ons uiterlijk op 11 april 2018.

Kandideer

> Klik hier

Selectiecriteria:

  • je motivatie als organisatie om hieraan te participeren
  • de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
  • de keuze van je afgevaardigde

Epos geeft de voorkeur aan organisaties die nieuw zijn aan het programma.

Kostprijs?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Ierse NA (dwz: accommodatie voor 4 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.

Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Met vriendelijke groet,

Eline Paredis.

eline.paredis@epos-vlaanderen.be

Kandideer

Klik hier