20
apr
Contactseminarie

Erasmus+ contactseminarie voor kleuteronderwijs

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 20 april 2021 van 15h00 tot vrijdag 30 april 2021 18h30

Meld je aan ten laatste op 15 maart 2021

De Nationale Agentschappen Erasmus+ organiseren geregeld (online) thematische bijeenkomsten en contactseminars over diverse onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Voor het volgende contactseminarie mag Epos twee deelnemers afvaardigen:

Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions

  • Datum: 20-04-21 tot en met 30-04-21
  • Locatie: online evenement (georganiseerd door het Poolse Nationale Agentschap)
  • Sector: schoolonderwijs
  • Werktaal: Engels

Thema's en doelstellingen

Het doel van het evenement is om vertegenwoordigers van het kleuteronderwijs te ondersteunen bij het professionaliseren van hun kennis en vaardigheden bij de planning en realisatie van educatieve internationale samenwerkingsprojecten. We bieden leerkrachten, directeurs en medewerkers van het kleuteronderwijs de mogelijkheid om een seminarie bij te wonen dat wordt gegeven door experten in het plannen en realiseren van internationale projecten. De deelnemers zullen in teams werken aan het ontwerp van projecten met betrekking tot hun desbetreffende interesses. De bedoeling is om het aantal projecten van goede kwaliteit op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en opvang te verhogen. Specifieke doelstellingen zijn het verbreden van de kennis en vaardigheden van deelnemers met betrekking tot projectplanning en -beheer om partnerschapsprojecten te creëren,

Wie kan deelnemen?

Directeurs, leerkrachten en werknemers van kleuterscholen die geïnteresseerd zijn in de realisatie van projecten in het kader van het Erasmus + programma Kernactie 2. Je moet in staat zijn om in het Engels te werken tijdens workshops.

Verwachte resultaten

Deelnemers zullen hun kennis en vaardigheden op het gebied van projectplanning en -management verbreden en kunnen partners vinden voor projecten.

Programma

Het programma vind je in bijlage.

Vergoedingen

Het betreft een online evenement waar geen kosten aan verbonden zijn.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van:

  • de motivatie
  • de aansluiting van je school bij de doelgroep
  • het thema van het seminarie
  • de keuze van je afgevaardigde

Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer een contract voor de verslaggeving.

Deelname

Wil je deelnemen aan dit online seminarie? Dien het online formulier ten laatste op 15 maart 2021 in.

Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Contacteer Jan Ceulemans voor meer informatie (jan.ceulemans@epos-vlaanderen.be)

Naar het online formulier

Klik hier

Bijlagen