13
apr
Contactseminarie

Erasmus+ online contactseminarie: 'Creating Cooperation for Accredited Organisations (SE, VET, AE)'

Oval 1Created with Sketch.online
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 13 april 2021 van 9h30 tot 16h00

Stel je kandidaat tot 7 maart 2021

Het Nationale Agentschap van Zweden organiseert op 13 april 2021 een online contactseminarie voor organisaties met een Erasmusaccreditatie in schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding of volwasseneneducatie. De organisatoren verwachten deelname van 80 vertegenwoordigers van organisaties uit heel Europa.

Thema’s en doelstellingen van het contactseminarie:

  • potentiële partners leren kennen uit andere programmalanden;
  • groter bewustzijn voor twee belangrijke elementen in het Erasmusplan: inclusie en organisatieontwikkeling op langere termijn.

Verwachte resultaten

De deelnemers

  • zullen organisaties met gelijkaardige interesses en noden leren kennen met wie een toekomstige samenwerking kan opgezet worden;
  • zullen meer inzicht verwerven in het belang van strategische organisatieontwikkeling op langere termijn;
  • zullen meer inzicht verwerven in het betrekken van deelnemers uit kansengroepen

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers van organisaties met een Erasmusaccreditatie in schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding of volwasseneneducatie.

Epos heeft 4 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. Bij de selectie geven wij de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een voorbereidend bezoek is.

Het programma en de voertaal

Het online seminarie start om 9:30 en eindigt om 16:00.

De werktaal van het contactseminarie is het Engels.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 7 maart 2021 in. Ten laatste op vrijdag 12 maart wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • wij geven de voorkeur aan organisaties voor wie dit een eerste aanvraag voor een voorbereidend bezoek is.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Marc De Vlieger, consulent internationalisering.

Naar het online formulier

Klik hier