Win EVC

Win EVC

Winkelverkoop Elders Verworven Competenties

Kerngedachte

Een EVC-beleid ontwikkelen voor de ‘winkelverkoper’ (proeftuin) via flexibele, op maat en eenvormige trajecten die een gelijkwaardigheid hebben voor de opleidingen georganiseerd in het deeltijds onderwijs , volwassenonderwijs, SYNTRA en VDAB.

Vertrekkende vanuit de beroepskwalificaties (BK0070/ BK0071/BK0072) en de competentiefiches (D110601/D121401)

Finale doelgroep

Jongeren en werkzoekende ongeacht de onderwijsvorm, die hun intrede doen op de arbeidsmarkt in de sector verkoop .

 • Jongeren (+18 jaar ) deeltijds onderwijs in de opleidingsstructuur ‘winkelbediende/verkoper’.
 • Cursisten in het volwassenonderwijs in de opleiding ‘polyvalente verkoper’.
 • Cursisten in de VDAB-opleiding verkoper
 • Startende werknemers Leerplichtige jongeren in het onderwijs behoren niet tot de doelgroep.

Doel

Doel is om bij werkzoekende op een uniforme wijze na te gaan welke competenties reeds aanwezig zijn en nog aangeleerd dienen te worden (screening). We willen met dit project ( proeftuin) op een objectieve professionele manier een gestandaardiseerde EVC-procedure uitwerken om de eerder verworven kennis of eerder verworven vaardigheden van jongeren te kunnen valideren in de verkoopsector.

Projectresultaten

Voor de jongere is dit een winsituatie

Wat hij /zij eerder oefende in een werksituatie kan leiden tot vrijstellingen in de opleiding, wat onderwijs aanleerde telt ook mee.

Jongeren zullen zich sterker voelen doordat:

 • geluisterd wordt naar hun voorgeschiedenis
 • objectief gekeken wordt naar hun voorgeschiedenis
 • kortere trajecten kunnen worden georganiseerd zonder teveel ballast, waardoor er snellere doorstroming kan zijn naar de arbeidsmarkt.

Voor de bedrijven is dit een winsituatie

Bedrijven hebben nood aan extra ondersteuning voor het vaststellen en opvolgen van competenties voor instromers.

 • bijkomende steun voor het vaststellen van competenties van potentiële werknemers
 • bijkomende steun voor het erkennen van competenties van potentiële werknemers
 • biedt maatwerk op de werkvloer

De ontwikkelde tool kan ingezet worden om competenties zichtbaar te maken bij instroom. Het zou dus mogelijk worden bij werkzoekenden om na te gaan welke competenties reeds aanwezig zijn en wat nog aangeleerd moet worden (screening)

Methodiek en Instrumenten

Fase 1 Identificeren

 • Infosessie
 • Self-assessment
 • Loopbaangespreksfiche
 • Valideringsgesprekfiche
 • Handleiding voor de begeleider

Fase 2 Documenteren

 • Assessmentplanningsdocument
 • Cases assessmentproeven
 • Handleiding voor assessor

Fase 3 Beoordelen

 • Beoordelingsgesprek

Fase 4 (Opleiden) Certificeren

 • Opleidingstraject

Partnerschap

Departement Onderwijs en Vorming - Epos vzw - Don Bosco Werken én Leren

Meewerkende organisatie

CVO LBC Antwerpen VDAB

Looptijd

01 juli 2014 tot 31 december 2015

Het project Win EVC kadert binnen oproep 296 van het ESF agentschap Vlaanderen - Prioriteit 1: talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt projectoproep 5211.

ESF-banner