19
apr
Contactseminarie

Internationaal contactseminarie ‘Key to inclusion'

Oval 1Created with Sketch.Ljubljana, Slovenië
Rectangle 505Created with Sketch. Woensdag 19 april 2017 van 9h00 tot zaterdag 22 april 2017 17h00

Dien je kandidatuur ten laatste op 20 maart in via het online formulier

De Sloveense agentschappen (voor respectievelijk Jeugd en Onderwijs & Vorming) voor Erasmus+ organiseren een internationaal contactseminarie met als titel “Key to inclusion’. Het vindt plaats in Ljubljana, van 19 tot 22 april 2017. Epos wil vertegenwoordigers van 2 Vlaamse organisaties laten deelnemen aan dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten. Onze Sloveense collega’s nemen de kosten voor de organisatie en het verblijf van de deelnemers op zich.

Doelstelling seminarie

Het contactseminarie biedt de gelegenheid aan de deelnemers om

  • goede (nationale en internationale) praktijkvoorbeelden uit te wisselen van projecten rond inclusie waarbij er over verschillende domeinen (jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt,…) heen wordt samengewerkt.
  • deze praktijken verder te ontwikkelen via de KA2-actie van Erasmus+

De werktaal is Engels.

Doelgroep

Organisaties uit het schoolonderwijs, het beroepsonderwijs/de beroepsopleiding (VET) en het hoger onderwijs met ervaring in het uitvoeren van domeinoverschrijdende projecten rond sociale inclusie van jongeren op lokaal, nationaal of internationaal vlak.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier onderaan. Het moet uiterlijk op 20 maart 2017 ingediend worden. Enkel de door Epos geselecteerde aanvragers kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • De motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren. Meer specifiek: de aansluiting van projectideeën bij de prioriteiten van Erasmus+ en bij het thema van het seminarie én de relevantie van het thema voor de reguliere werking van de organisatie
  • De aansluiting van de organisatie bij de doelgroep (zie hoger)
  • De aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen de organisatie om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De deelnemer kent voldoende Engels om dit contactseminarie te volgen en hij/zij heeft een duidelijk mandaat van de organisatie om zich tijdens dit contactseminarie te engageren voor een projectvoorstel

Wij geven daarnaast prioriteit aan organisaties die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs?

Indien een aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten en het Sloveense NA de verblijfs- en inschrijvingskosten van de deelnemer.

Stel je kandidaat

online formulier