27
nov
Contactseminarie

Internationaal contactseminarie ‘Pilotage et gestion des établissements scolaires/ Management of schools’

Oval 1Created with Sketch.Poitiers (Frankrijk)
Rectangle 505Created with Sketch. Maandag 27 november 2017 van 8h45 tot vrijdag 1 december 2017 13h45

Dien je kandidatuur ten laatste op 1 juni in via het online formulier

Onze Franse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als titel "Pilotage et gestion des établissements scolaires/ Management of schools". Het vindt plaats op 27/11-1/12/2017 in Poitiers (Frankrijk).

Epos kan vertegenwoordigers van max. 3 Vlaamse organisaties laten deelnemen aan dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de reiskosten. Het Franse NA neemt de kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich.

Doelstelling contactseminarie

Het contactseminarie biedt de gelegenheid aan de deelnemers om ervaringen, expertise en materialen uit te wisselen rond schoolmanagement, meer specifiek:

  • de rol van ‘school leaders’;
  • projectmanagement en –monitoring in scholen
  • andere thema’s met die schoolmanagement raken

Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over de mogelijkheden om op Europees niveau verder samen te werken via Erasmus+.

De werktalen zijn Engels en Frans (presentaties bv. zullen in het Engels of Frans zijn; er is geen vertaling voorzien).

Doelgroep

Het contactseminarie is bedoeld voor onderwijsinspecteurs, schooldirecties, opleiders van leerkrachten, onderzoekers en vertegenwoordigers van (onderwijs)ministeries. Er wordt een actieve deelname verwacht, evenals bereidheid tot het delen van ervaringen rond schoolmanagement.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen een beurs aanvragen via het online aanvraagformulier onderaan. Het moet uiterlijk op 1 juni 2017 ingediend worden. Enkel de door Epos geselecteerde aanvragers kunnen deelnemen.

Selectiecriteria

  • De motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren. Meer specifiek: de aansluiting van projectideeën bij de prioriteiten van Erasmus+ en bij het thema van het seminarie én de relevantie van het thema voor de reguliere werking van de organisatie
  • De aansluiting van de organisatie bij de doelgroep (cf. supra)
  • De aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen de organisatie om een Erasmus+-project uit te voeren
  • De deelnemer kent voldoende Engels en Frans om dit contactseminarie te volgen en hij/zij heeft een duidelijk mandaat van de organisatie om zich tijdens dit contactseminarie te engageren voor een projectvoorstel

Wij geven daarnaast prioriteit aan organisaties die nog niet eerder aan een Erasmus+-project participeerden.

Kostprijs?

Indien een aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos de reiskosten (€275 forfaitair), terwijl onze Franse collega’s de kosten voor de organisatie en voor het verblijf van de deelnemers op zich nemen.

Stel je kandidaat

Naar het formulier

Klik hier