13
mei
Contactseminarie

Internationaal Seminarie: ‘Promoting citizenship and tolerance through international school cooperation’ (DE)

Oval 1Created with Sketch.Weimar, Duitsland
Rectangle 505Created with Sketch. Zondag 13 mei 2018 van 12h15 tot dinsdag 15 mei 2018 13h15

Stel je kandidaat uiterlijk op 14 februari 2018!

Het Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (NA) uit Duitsland organiseert in samenwerking met 4 andere NA’s uit Oostenrijk, België, Luxemburg en Liechtenstein een internationaal seminarie rond de thema’s burgerschap en verdraagzaamheid. Het vindt plaats in Weimar van zondag 13 mei ’s middags tot dinsdag 15 mei, ‘s namiddags.

De voertaal is Duits.

Epos wil 2 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit seminarie (max 1 persoon per organisatie vanuit het ‘domein’ schoolonderwijs.

Wie kan deelnemen?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties die als coördinator en/of partner betrokken zijn in momenteel lopende partnerschappen (KA1 of KA2-projecten) uit het ‘domein’ schoolonderwijs, met als thema ‘burgerschap’, ‘verdraagzaamheid’, ‘vrijheid’ en ‘non-discriminatie’. De deelnemers spreken en verstaan Duits.

Doelstellingen van het contactseminarie

Het doelstellingen van dit seminarie zijn: - de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van burgerschap en verdraagzaamheid verhogen; - het uitwisselen van ervaringen en de netwerking tussen de deelnemers te bevorderen; - mogelijke toekomstige partners voor een Erasmus+ project vinden en ideëen uitwisselen.

Het programma

Het programma bevat 2 presentaties. Aansluitend zijn er sessies in kleine groepen waarin elke deelnemer de voorgestelde benadering kan bediscussiëren, uitproberen en ervaringen kan uitwisselen. Het is de bedoeling dat deelnemers achteraf kunnen uitmaken welke aanpak voor hun project en context het meest relevant is. Verder zijn er ‘ijsbrekers’ en een sociaal programma waarin de informele contacten aangemoedigd worden.(Het gedetailleerde programma vind je hieronder als bijlage.)

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier op onze website. Je verstuurt het ons uiterlijk op 14 februari 2018.

Selectiecriteria: - je motivatie als organisatie om hieraan te participeren - de aansluiting van je organisatie bij de doelgroep (zie hoger) - de keuze van je afgevaardigde: hij/zij moet voldoende Duits kennen om interactief te kunnen deelnemen en is nauw betrokken bij de uitvoering van jullie KA1 of KA2-project

Epos geeft prioriteit aan organisaties die op het vlak van burgerschap en tolerantie duidelijk al ervaring hebben.

Kostprijs? Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je reiskosten op basis van een forfaitair bedrag, nl €275. De overige kosten voor verblijf en deelname betaalt het Duitse NA (dwz: accommodatie voor 2 nachten, alle maaltijden, het sociale programma, materiaal). Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen. Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust!

Bijlagen