KA1 - Beroepsonderwijs en -opleiding

Mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding (KA102)

Binnen het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding zijn zowel mobiliteit van leerlingen als mobiliteit van staf mogelijk.

Mobiliteit voor leerlingen (stages):

  • Leerlingen uit het initieel beroepsonderwijs en -opleiding (ook deeltijdse systemen)

  • Afgestudeerde leerlingen (tot 1 jaar na afstuderen)

  • 2 weken tot 12 maanden

  • Stage in een bedrijf

  • In een school (met perioden van werkplekleren)

Stafmobiliteit

  • Leerkrachten, docenten, trainers, verantwoordelijken voor beroepsonderwijs en -opleiding

  • 2 dagen tot 2 maanden

  • Lesopdrachten bij een partnerorganisatie

  • Stage

  • Jobshadowing

Deze mobiliteiten zijn mogelijk binnen een Erasmus+ project individuele leermobiliteit KA1.

Mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en –beroepsopleiding (charter)

Het doel van het charter is het accrediteren van organisaties die een goede reputatie opgebouwd hebben door het succesvol organiseren van kwalitatief hoogwaardige transnationale mobiliteit voor leerders en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding. Een belangrijke doelstelling van het Erasmus+-programma is immers het ondersteunen van de internationalisering van beroepsonderwijs en –opleiding. Om dit te realiseren krijgen organisaties met een accreditatie de mogelijkheid om mobiliteitsaanvragen in te dienen via een vereenvoudigde procedure. De accreditatie is enkel geldig voor mobiliteit georganiseerd in KA1.

Organisaties die in aanmerking komen voor het aanvragen van een mobiliteitshandvest, zullen via e-mail uitgenodigd worden voor een informatiesessie.