Mobiliteit van studenten en staf in het hoger onderwijs

Via internationale mobiliteit kunnen studenten en stafleden in het hoger onderwijs hun kennis en vaardigheden vergroten. Deze mobiliteit draagt ook bij tot de modernisering en internationalisering van het onderwijs.

De Europese Unie stimuleert mobiliteit in het hoger onderwijs, binnen en buiten Europa. Europese studenten (en pas-afgestudeerden) en personeelsleden kunnen studie- of werkervaring opdoen, voor niet-Europese studenten en personeelsleden zijn er mogelijkheden om in Europa te studeren of werkervaring op te doen.

Het Erasmus+ programma biedt binnen Kernactie 1 verschillende mogelijkheden voor mobiliteit in het hoger onderwijs:

Mobiliteit van studenten en staf binnen Europa (tussen programmalanden – KA103)

Instellingen in het hoger onderwijs (of een consortium van instellingen) kunnen bij EPOS een aanvraag indienen voor mobiliteit van personeel en studenten (incl. pas afgestudeerden) binnen Europa. Hiermee kunnen studenten of staf studeren, stage lopen of werkervaring opdoen bij een bedrijf of onderwijsinstelling in een ander Europees land.

Mobiliteit van studenten en staf buiten Europa (met partnerlanden – KA107)

Mobiliteit buiten Europa wordt ook mogelijk binnen Erasmus+ door samenwerking met internationale partnerlanden, ook International Credit Mobility genoemd). Instellingen in het hoger onderwijs (of een consortium van instellingen) kunnen hiervoor bij EPOS een aanvraag indienen. Studenten of personeel in het hoger onderwijs studeren, of doen werkervaring op buiten de Europese Unie. Via deze actie kunnen ook studenten en personeelsleden uit één van deze partnerlanden naar een Europese instelling Hoger Onderwijs komen.

Het ontwikkelen van internationale masterprogramma’s (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

Een gezamenlijk internationaal masterprogramma (joint master degree) aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hogeronderwijsinstellingen. Er zijn beurzen voor uitstekende studenten uit de hele wereld. Docenten geven op uitnodiging les, training en doen onderzoek.

  • Call voor proposals 2016 (in te dienen bij EACEA, deadline 18/02/2016)

  • Meer uitleg over de call 2016 (presentatie EACEA)

  • Hoe een competitieve aanvraag indienen? (presentatie EACEA)

Lening voor masterstudie in het buitenland

Een masterlening Erasmus+ is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die een volledige master in het buitenland gaan volgen. De lening ondersteunt masterstudenten bij de kosten voor levensonderhoud en de studies. De voorwaarden zijn voordeliger dan bij gewone leningen en de student heeft de tijd om af te studeren, alvorens hij begint met het terugbetalen van de lening. Deze masterlening is geen vervanging van een gewone Erasmus-beurs.